Svenskt Trä Logo

3.1.5 Partialkoefficient och modifikationsfaktorer

Publicerad 2017-07-07

Partialkoefficienten γM beror bland annat på graden av kontroll vid dimensionering och tillverkning men även på materialets homogenitet.

Värdet på partialkoefficienten γM för materialegenskaper anges ofta i Eurokodens nationella anpassningsdokument och skiljer sig mellan olika länder. I några länder använder man idag samma värde för KL-trä som för limträ och i andra länder värden som motsvarar konstruktionsvirke. I Sverige har man inte valt något specifikt värde för KL-trä. Beroende på tolkning bör man använda 1,25 eller 1,3 om KL-trä ska användas i en byggnad som ska uppföras i Sverige. Rekommendationen är 1,25 enligt tabell 3.2. Om man dimensionerar KL-trä för ett projekt i ett annat land ska man använda sig av landets valda värde enligt deras gällande nationella anpassningsdokument.

Kommande generation av Eurokoderna kommer att ge fördjupade beräkningsregler för KL-träkonstruktioner och därmed kommer materialkoefficienter och faktorer för KL-trä bli mera likartade mellan länderna. KL-trä används idag inte i miljöer med högre fuktnivåer än de som uppstår i klimatklass 1 och 2. KL-träskivor påverkas av fukt genom lokala deformationer, svällning och krympning, som kan ha en negativ påverkan på KL-träets bärförmåga samt på knutpunkter och infästningar.

I förhållande till lastvaraktighet visar provningar liknande beteende för KL-trä som för limträ och konstruktionsvirke. Därför kan man anta att modifikationsfaktorn kmod för KL-trä är densamma som för limträ och konstruktionsvirke, se tabell 3.3.

Modifikationsfaktorn för deformation, kdef, är beroende av klimatklass och antal brädskikt och påverkar egenskaperna för KL-träskivor, se tabell 3.4. Vanligtvis anges denna faktor i KL-trätillverkarens produktblad eller i tillverkarens European Technical Approval, ETA.

Tabell 3.2 Exempel på partialkoefficient γM vid dimensionering av KL-trä.

Land γM
Sverige 1,25
Norge 1,15
Österrike 1,25
Tyskland 1,3

 

Tabell 3.3 Värden på kmod vid dimensionering av KL-trä.

Klimatklass Lastvaraktighetsklass
Permanent (P) Långtid (L) Medellång (M) Korttid (S) Momentan (I)
1 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1
2 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1
3

 

Tabell 3.4 Exempel på värden på kdef vid dimensionering av KL-trä.

Klimatklass Modifikationsfaktor, kdef
Antal skikt ≤ 7 Antal skikt > 7
1 0,85 0,8
2 1,1 1,0
3

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan