3.1.6 Systemeffekt

Publicerad 2017-07-07

Jämfört med komponenter tillverkade av konstruktionsvirke har motsvarande komponenter tillverkade av KL-trä större genomsnittlig hållfasthet samt mindre spridning i hållfasthetsvärdena. Konstruktionsvirkets hållfasthet bestäms av det svagaste tvärsnittet, som vanligtvis är vid en kvist, fingerskarv eller motsvarande. Skillnaden mellan enskilda virkesstycken är därför påtaglig. I KL-trä blandas däremot brädor med olika hållfasthet och risken för att de svagaste tvärsnitten ska sammanfalla i samma riktning och skikt är liten. Detta kallas ofta för systemeffekten.

Vid dimensionering av KL-träskivor används ibland de ingående brädornas karakteristiska hållfasthet och styvhet. Systemeffekten är speciellt tydlig för böj- och draghållfastheten för KL-trä där flera parallella brädor kan samverka. När man utgår ifrån brädornas karakteristiska hållfasthet innebär det för KL-träskivor att de förmodligen får något högre karakteristisk hållfasthet, eftersom det inte bara finns en utan flera brädor som böjs eller dras samtidigt. Fram tills idag finns inga framtagna hållfasthetsklasser för KL-trä och därför kan böj- och draghållfasthet ökas med hjälp av en systemeffektsfaktor, ksys.

I olika godkännandedokument och handböcker kan man läsa olika värden för ksys, från 0,9 upp till 1,2. Faktorn bestäms utifrån antalet dragna brädor och på omfattningen av provningar vid bestämning av skivans egenskaper. Eftersom det är svårt att i ett tidigt skede känna till antalet brädor i ett bestämt tvärsnitt kan ksys bestämmas enligt:

3.6  \({k_{{\rm{sys}}}} = \min \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {1,15}\\ {\;1 + 0,1 \cdot b} \end{array}} \right.\)

där b är tvärsnittets medverkande bredd i m.

Figur 3.2
Figur 3.2 Systemeffektsfaktorn ksys för KL-trä vid olika medverkande bredder.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan