Svenskt Trä Logo

3.3.2 Tvärsnittsstorheter för 3-skikts- och 5-skiktsskivor

Publicerad 2017-07-07

Det finns ett stort antal möjligheter att variera KL-träskivans tvärsnittsuppbyggnad.

Tvärsnittets uppbyggnad bestämmer KL-träskivans egenskaper. Nedan anges storhetsvärden för ett antal olika uppbyggnader för 3-skikts- respektive 5-skiktsskivor, se tabell 3.11, tabell 3.12 och tabell 3.13.

Figur 3.6
Figur 3.6 Definition av mått och numrering för tvärsnitt av 3-skiktsskivor av KL-trä med bärning i x-riktning respektive i y-riktning.

Figur 3.7
Figur 3.7 Definition av mått och numrering för tvärsnitt av 5-skiktsskivor av KL-trä med bärning i x-riktning respektive i y-riktning.

Tabell 3.11 Tvärsnittsstorheter för 3-skiktsskivor av KL-trä enligt figur 3.6.
Förutsättningar: kvrid = 0,65 (spalter mellan brädor), bredder bx och by = 1,0 m.

Dimension
(mm)
Tjocklek per skikt
(mm)
Tvärsnittsmått
(mm)
Ytor
(cm2)
Böjning i y-led
(cm4, cm3)
Böjning i x-led
(cm4, cm3)
hKLT t1 t2 t3 hx hy zs Ax,net Ay,net AKLT Ix,net Wx,net SR,x,net Iy,net Wy,net SR,y,net
60 20 20 20 40 20 30 400 200 600 1 733 578 400 67 22 0
70 20 30 20 40 30 35 400 300 700 2 633 752 500 225 64 0
80 20 40 20 40 40 40 400 400 800 3 733 933 600 533 133 0
 
80 30 20 30 60 20 40 600 200 800 4 200 1 050 750 67 17 0
90 30 30 30 60 30 45 600 300 900 5 850 1 300 900 225 50 0
100 30 40 30 60 40 50 600 400 1 000 7 800 1 560 1 050 533 107 0
 
100 40 20 40 80 20 50 800 200 1 000 8 267 1 653 1 200 67 13 0
110 40 30 40 80 30 55 800 300 1 100 10 867 1 976 1 400 225 41 0
120 40 40 40 80 40 60 800 400 1 200 13 867 2 311 1 600 533 89 0

 

Tabell 3.12 Ingångsdata för 5-skiktsskivor av KL-trä enligt figur 3.7.
Förutsättningar: kvrid = 0,65 (spalter mellan brädor), bredder bx och by = 1,0 m.

Nr. Dimension
(mm)
Tjocklek per skikt
(mm)
Tvärsnittsmått
(mm)
Egenvikt och area
(kg/m2, cm2)
hKLT t1 t2 t3 t4 t5 hx hy zs gmean gk Ax,net Ay,net AKLT
1 100 20 20 20 20 20 60 40 50 42 39 600 400 1 000
2 120 20 30 20 30 20 60 60 60 50 46 600 600 1 200
3 140 20 40 20 40 20 60 80 70 59 54 600 800 1 400
 
4 110 20 20 30 20 20 70 40 55 46 42 700 400 1 100
5 130 20 30 30 30 20 70 60 65 55 50 700 600 1 300
6 150 20 40 30 40 20 70 80 75 63 58 700 800 1 500
 
7 120 20 20 40 20 20 80 40 60 50 46 800 400 1 200
8 140 20 30 40 30 20 80 60 70 59 54 800 600 1 400
9 160 20 40 40 40 20 80 80 80 67 62 800 800 1 600
 
10 120 30 20 20 20 30 80 40 60 50 46 800 400 1 200
11 140 30 30 20 30 30 80 60 70 59 54 800 600 1 400
12 160 30 40 20 40 30 80 80 80 67 62 800 800 1 600
 
13 130 30 20 30 20 30 90 40 65 55 50 900 400 1 300
14 150 30 30 30 30 30 90 60 75 63 58 900 600 1 500
15 170 30 40 30 40 30 90 80 85 71 66 900 800 1 700
 
16 140 30 20 40 20 30 100 40 70 59 54 1 000 400 1 400
17 160 30 30 40 30 30 100 60 80 67 62 1 000 600 1 600
18 180 30 40 40 40 30 100 80 90 76 70 1 000 800 1 800
 
19 140 40 20 20 20 40 100 40 70 59 54 1 000 400 1 400
20 160 40 30 20 30 40 100 60 80 67 62 1 000 600 1 600
21 180 40 40 20 40 40 100 80 90 76 70 1 000 800 1 800
 
22 150 40 20 30 20 40 110 40 75 63 58 1 100 400 1 500
23 170 40 30 30 30 40 110 60 85 71 66 1 100 600 1 700
24 190 40 40 30 40 40 110 80 95 80 73 1 100 800 1 900
 
25 160 40 20 40 20 40 120 40 80 67 62 1 200 400 1 600
26 180 40 30 40 30 40 120 60 90 76 70 1 200 600 1 800
27 200 40 40 40 40 40 120 80 100 84 77 1 200 800 2 000

 

Tabell 3.13 Tvärsnittsstorheter för 5-skiktsskivor av KL-trä enligt figur 3.7.
Förutsättningar: kvrid = 0,65 (spalter mellan brädor), bredder bx och by = 1,0 m.

Nr. Dimension
(mm)
Tjocklek per skikt
(mm)
Böjning i y-led
(cm4, cm3)
Böjning i x-led
(cm4, cm3)
hKLT t1 t2 t3 t4 t5 Ix,net Wx,net SR,x,net Iy,net Wy,net SR,y,net
1 100 20 20 20 20 20 6 600 1 320 800 1 733 346,7 400
2 120 20 30 20 30 20 10 200 1 700 1 000 4 200 700,0 750
3 140 20 40 20 40 20 14 600 2 086 1 200 8 267 1 181,0 1 200
 
4 110 20 20 30 20 20 8 458 1 538 900 2 633 478,8 500
5 130 20 30 30 30 20 12 458 1 917 1 100 5 850 900,0 900
6 150 20 40 30 40 20 17 258 2 301 1 300 10 867 1 448,9 1 400
 
7 120 20 20 40 20 20 10 667 1 778 1 000 3 733 622,2 600
8 140 20 30 40 30 20 15 067 2 917 1 200 7 800 1 114,3 1 050
9 160 20 40 40 40 20 20 267 2 533 1 400 13 867 1 733,0 1 600
 
10 120 30 20 20 20 30 12 667 2 111 1 350 1 733 289,0 400
11 140 30 30 20 30 30 18 667 2 667 1 650 4 200 600,0 750
12 160 30 40 20 40 30 25 867 3 233 1 950 8 267 1 033,0 1 200
 
13 130 30 20 30 20 30 15 675 2 411 1 500 2 633 405,0 500
14 150 30 30 30 30 30 22 275 2 970 1 800 5 850 780,0 900
15 170 30 40 30 40 30 30 075 3 538 2 100 10 867 1 278,0 1 400
 
16 140 30 20 40 20 30 19 133 2 733 1 650 3 733 533,0 600
17 160 30 30 40 30 30 26 333 3 292 1 950 7 800 975,0 1 050
18 180 30 40 40 40 30 34 733 3 859 2 250 13 867 1 541,0 1 600
 
19 140 40 20 20 20 40 21 133 3 019 2 000 1 733 248,0 400
20 160 40 30 20 30 40 29 933 3 742 2 400 4 200 525,0 750
21 180 40 40 20 40 40 40 333 4 482 2 800 8 267 1 919,0 1 200
 
22 150 40 20 30 20 40 25 492 3 399 2 200 2 633 351,0 500
23 170 40 30 30 30 40 35 092 4 128 2 600 5 850 688,0 900
24 190 40 40 30 40 40 46 292 4 873 3 000 10 867 1 144,0 1 400
 
25 160 40 20 40 20 40 30 400 3 800 2 400 3 733 467,0 600
26 180 40 30 40 30 40 40 800 4 533 2 800 7 800 867,0 1 050
27 200 40 40 40 40 40 52 800 5 280 3 200 13 867 1 387,0 1 600

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok