Svenskt Trä Logo

3.4.1 Ortotrop platta med effektiva tjocklekar

Publicerad 2017-07-07

De effektiva tröghetsmomenten i båda riktningar Ix,ef och Iy,ef fastställs och räknas om till totala effektiva plattjocklekar dx,ef och dy,ef:

3.89  \({d_{{\rm{x}},{\rm{ef}}}} = \sqrt[3]{{\frac{{12 \cdot {I_\rm {x,ef}}}}{{100}}}}\quad {\rm{och}}\quad {d_{{\rm{y}},{\rm{ef}}}} = \sqrt[3]{{\frac{{12 \cdot {I_{\rm y,ef}}}}{{100}}}}\)

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok