Svenskt Trä Logo

3.5 Dimensioneringsprogram för KL-trä

Publicerad 2017-07-07

Program för beräkning i en dimension för KL-trä

I programmen är KL-träskivor visade som endimensionella element, det vill säga en balk eller en pelare. Det finns en del leverantörsoberoende beräkningsprogram samt en del program direkt utvecklade av KL-trätillverkare. Båda typerna av program baseras på KL-träets egenskaper utifrån ETA-godkännanden från KL-trätillverkare. Med införande av produktstandarden SS-EN 16351, är det möjligt att räkna KL-träskivor som inte är leverantörsberoende.

Det finns enkla program utvecklade med till exempel Java eller Excel som är anpassade till Eurokod 5. Programmen låter användare dimensionera KL-träskivor i brott- och bruksgränstillstånd. Metoder finns implementerade för att analysera i bruksgränstillstånd, enligt de metoder som presenteras i KL-träkonstruktioner.

Programmen är ofta byggda med olika moduler, till exempel bjälklagsmodul och väggmodul, där bara ett element beräknas åt gången. Geometrier och laster anges, men brukar vara begränsade till de mest förekommande fallen. Indatamatningen vad gäller exempelvis antal spann, sned lastfördelning och punktlaster kan ha vissa begränsningar. Även typ av led vid upplag är sällan valbar, utan modelleras alltid som ledad knutpunkt.

Möjligheten att beakta flerdimensionell geometri med håltagning eller sned utformning saknas också i dessa mjukvaror.

Program för beräkning i flera dimensioner för KL-trä

Det finns ett antal dimensioneringsprogram där KL-trä har inarbetats som valbart material. Här nedan anges några kommersiella dataprogram, som för närvarande (2017) används av ett flertal KL-trätillverkare och projektörer.

  • Abaqus – Allmängiltigt program för i första hand forsknings- och undervisningmiljöer.
  • RFEM – Allmänt program för beräkningar och dimensionering i 3D-miljö. Krav och regler från Eurokoder samt EKS finns inlagt i programmet och det finns moduler för KL-trä eller likvärdiga material att köpa till.
  • Solid-Works – Allmänt program för beräkningar och dimensionering i 3D-miljö.
  • StatCon Structure – Dimensionering av balkar och pelare enligt Eurokod 5. Egenskaper för skivor från KL-trätillverkare finns inlagda i programmet.
  • StruSoft FEM-Design – Allmänt program för beräkningar och dimensionering i 3D-miljö.

Det finns även ett antal KL-trätillverkare som har utvecklat egna dimensioneringsprogram anpassade efter sina produkter.

Figur 3.29
Figur 3.29 Exempel på rutnät uppbyggda av stångelement med olika egenskaper i olika riktningar i ett ramprogram.

Figur 3.30
Figur 3.30 Exempel på uppbyggnad av styvhetsmatriser för ortotropa ytor.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok