Svenskt Trä Logo

3.6.2 Tvärsnittsegenskaper för 5-skikts osymmetrisk platta av KL-trä

Publicerad 2017-07-07

KL-träplattan är uppbyggd med 5 skikt enligt tabell 3.19 och figur 3.32 med en total tjocklek hKLT = 160 mm. Beräkning görs för en KL-träplatta med bredden bx = 1,0 m.

Materialvärden: E0 = 11 000 MPa för virke i hållfasthetsklass C24 = Eref, E0 = 8 000 MPa för C16, E90 = 0 MPa, G090 = 650 MPa och G9090 = 50 MPa.

Beräkning av tyngdpunktscentrum, zs, utförs med värden enligt tabell 3.20, där oi är avstånd från nedre kanten till skiktets centrum:

\({z_{\mathop{\rm s}\nolimits} } = \frac{{\mathop \sum \nolimits^ \frac{{{E_{\rm{i}}}}}{{{E_{{\rm{ref}}}}}}{b_x}{t_{\rm{i}}}{o_{\rm{i}}}{\rm{\;}}}}{{\mathop \sum \nolimits^ \frac{{{E_{\rm{i}}}}}{{{E_{{\rm{ref}}}}}}{b_x}{t_{\rm{i}}}}} = \frac{{6428 \cdot {{10}^3}}}{{89,2 \cdot {{10}^3}}} = 72,1{\rm{\;mm}}\)

Beräkning av nettotröghetsmoment, Ix,net, utförs med värden enligt tabell 3.21, där ai = oizs:

\({I_{\rm x,{\rm{net}}}} = \mathop \sum \nolimits^ \frac{{{E_{\rm{i}}}}}{{{E_{{\rm{ref}}}}}} \cdot \frac{{{b_{\mathop{\rm x}\nolimits} } \cdot {t_{\mathop{\rm i}\nolimits} }^3}}{{12}} + \mathop \sum \nolimits^ \frac{{{E_{\rm{i}}}}}{{{E_{{\rm{ref}}}}}}{b_x}{t_{\rm{i}}}{\rm a_{\rm{i}}}^2 = 989\cdot{10^4} + 23931\cdot{10^4} = 24920\cdot{10^4}\;{\rm{m}}{{\rm{m}}^4}\)

Beräkning av nettoböjmotstånd, Wx,net, utförs för avstånden zu och zö till under- respektive överkanten:

\({W_{{\mathop{\rm x}\nolimits} ,\rm net,u}} = \frac{{{I_{\rm x,{\rm{net}}}}}}{{{z_{\rm{u}}}}} = \frac{{{I_{\rm x,{\rm{net}}}}}}{{{z_{\rm{s}}}}} = \frac{{24920 \cdot {{10}^4}}}{{72,1}} = 3456 \cdot {10^3}\;{\rm{m}}{{\rm{m}}^3}\)

\({W_{{\mathop{\rm x}\nolimits} ,\rm net,o}} = \frac{{{I_{\rm x,{\rm{net}}}}}}{{{z_{\rm{ö}}}}} = \frac{{{I_{\rm x,{\rm{net}}}}}}{{{h_{{\mathop{\rm KLT}\nolimits} }} - {z_{\rm{s}}}}} = \frac{{24920 \cdot {{10}^4}}}{{160 - 72,1}} = 2835 \cdot {10^3}\;{\rm{m}}{{\rm{m}}^3}\)

Figur 3.32
Figur 3.32 Definition av riktningar och mått.

Tabell 3.19 Uppbyggnad av 5-skikts osymmetrisk KL-träplatta.

Skikt Riktning Tjocklek (mm) Hållfasthetsklass
5 Längs, x-riktning 20 C24
4 Tvärs, y-riktning 30 C16
3 Längs, x-riktning 40 C16
2 Tvärs, y-riktning 30 C16
1 Längs, x-riktning 40 C24

 

Tabell 3.20 Beräkning av tyngdpunktscentrum.

i bx
(mm)
ti
(mm)
Ei / Eref Ei / Erefbxti
(mm2)
oi
(mm)
Ei / Erefbxtioi
(mm3)
5 1 000 20 1,0 20 ⋅ 103 150 3 000 ⋅ 103
3 1 000 40 0,73 29,2 ⋅ 103 90 2 628 ⋅ 103
1 1 000 40 1,0 40 ⋅ 103 20 800 ⋅ 103
Summa   89,2 ⋅ 103   6 428 ⋅ 103

 

Tabell 3.21 Beräkning av tröghetsmoment.

i bx
(mm)
ti
(mm)
Ei / Eref Ei / Eref ⋅ (bxti3 / 12)
(mm4)
ai
(mm)
Ei / Erefbxti ⋅ ai2
(mm4)
5 1 000 20 1,0 67 ⋅ 104 77,9 12 137 ⋅ 103
3 1 000 40 0,73 389 ⋅ 104 17,9 936 ⋅ 103
1 1 000 40 1,0 533 ⋅ 104 –52,1 10 858 ⋅ 103
Summa   989 ⋅ 104   23 931 ⋅ 103

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan