Svenskt Trä Logo

3.6.2 Tvärsnittsegenskaper för 5-skikts osymmetrisk platta av KL-trä

Publicerad 2017-07-07

KL-träplattan är uppbyggd med 5 skikt enligt tabell 3.19 och figur 3.32 med en total tjocklek hKLT = 160 mm. Beräkning görs för en KL-träplatta med bredden bx = 1,0 m.

Materialvärden: E0 = 11 000 MPa för virke i hållfasthetsklass C24 = Eref, E0 = 8 000 MPa för C16, E90 = 0 MPa, G090 = 650 MPa och G9090 = 50 MPa.

Beräkning av tyngdpunktscentrum, zs, utförs med värden enligt tabell 3.20, där oi är avstånd från nedre kanten till skiktets centrum:

\({z_{\mathop{\rm s}\nolimits} } = \frac{{\mathop \sum \nolimits^ \frac{{{E_{\rm{i}}}}}{{{E_{{\rm{ref}}}}}}{b_x}{t_{\rm{i}}}{o_{\rm{i}}}{\rm{\;}}}}{{\mathop \sum \nolimits^ \frac{{{E_{\rm{i}}}}}{{{E_{{\rm{ref}}}}}}{b_x}{t_{\rm{i}}}}} = \frac{{6428 \cdot {{10}^3}}}{{89,2 \cdot {{10}^3}}} = 72,1{\rm{\;mm}}\)

Beräkning av nettotröghetsmoment, Ix,net, utförs med värden enligt tabell 3.21, där ai = oizs:

\({I_{\rm x,{\rm{net}}}} = \mathop \sum \nolimits^ \frac{{{E_{\rm{i}}}}}{{{E_{{\rm{ref}}}}}} \cdot \frac{{{b_{\mathop{\rm x}\nolimits} } \cdot {t_{\mathop{\rm i}\nolimits} }^3}}{{12}} + \mathop \sum \nolimits^ \frac{{{E_{\rm{i}}}}}{{{E_{{\rm{ref}}}}}}{b_x}{t_{\rm{i}}}{\rm a_{\rm{i}}}^2 = 989\cdot{10^4} + 23931\cdot{10^4} = 24920\cdot{10^4}\;{\rm{m}}{{\rm{m}}^4}\)

Beräkning av nettoböjmotstånd, Wx,net, utförs för avstånden zu och zö till under- respektive överkanten:

\({W_{{\mathop{\rm x}\nolimits} ,\rm net,u}} = \frac{{{I_{\rm x,{\rm{net}}}}}}{{{z_{\rm{u}}}}} = \frac{{{I_{\rm x,{\rm{net}}}}}}{{{z_{\rm{s}}}}} = \frac{{24920 \cdot {{10}^4}}}{{72,1}} = 3456 \cdot {10^3}\;{\rm{m}}{{\rm{m}}^3}\)

\({W_{{\mathop{\rm x}\nolimits} ,\rm net,o}} = \frac{{{I_{\rm x,{\rm{net}}}}}}{{{z_{\rm{ö}}}}} = \frac{{{I_{\rm x,{\rm{net}}}}}}{{{h_{{\mathop{\rm KLT}\nolimits} }} - {z_{\rm{s}}}}} = \frac{{24920 \cdot {{10}^4}}}{{160 - 72,1}} = 2835 \cdot {10^3}\;{\rm{m}}{{\rm{m}}^3}\)

Figur 3.32
Figur 3.32 Definition av riktningar och mått.

Tabell 3.19 Uppbyggnad av 5-skikts osymmetrisk KL-träplatta.

Skikt Riktning Tjocklek (mm) Hållfasthetsklass
5 Längs, x-riktning 20 C24
4 Tvärs, y-riktning 30 C16
3 Längs, x-riktning 40 C16
2 Tvärs, y-riktning 30 C16
1 Längs, x-riktning 40 C24

 

Tabell 3.20 Beräkning av tyngdpunktscentrum.

i bx
(mm)
ti
(mm)
Ei / Eref Ei / Erefbxti
(mm2)
oi
(mm)
Ei / Erefbxtioi
(mm3)
5 1 000 20 1,0 20 ⋅ 103 150 3 000 ⋅ 103
3 1 000 40 0,73 29,2 ⋅ 103 90 2 628 ⋅ 103
1 1 000 40 1,0 40 ⋅ 103 20 800 ⋅ 103
Summa   89,2 ⋅ 103   6 428 ⋅ 103

 

Tabell 3.21 Beräkning av tröghetsmoment.

i bx
(mm)
ti
(mm)
Ei / Eref Ei / Eref ⋅ (bxti3 / 12)
(mm4)
ai
(mm)
Ei / Erefbxti ⋅ ai2
(mm4)
5 1 000 20 1,0 67 ⋅ 104 77,9 12 137 ⋅ 103
3 1 000 40 0,73 389 ⋅ 104 17,9 936 ⋅ 103
1 1 000 40 1,0 533 ⋅ 104 –52,1 10 858 ⋅ 103
Summa   989 ⋅ 104   23 931 ⋅ 103

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok