Svenskt Trä Logo

4.1 Förband och anslutningar

Publicerad 2017-07-07

I en byggnad av KL-trä ingår ett stort antal olika förband och anslutningsdetaljer.

Även för en enkel stomme uppbyggd av KL-träskivor finns det ett antal olika knutpunkter där det krävs förbandslösningar, se figur 4.1. Varje förbandstyp kan dimensioneras på många olika sätt och den tekniska utvecklingen bidrar till att nya infästningsdetaljer tillkommer i allt större omfattning. Utvecklingen av nya infästningsdon anpassade för KL-trä sker fortlöpande. I avsnittet beskrivs de olika förbandstyperna kortfattat, var och en med en allmän beskrivning av hur förbandet ska dimensioneras. Ur ekonomisk synvinkel är det oftast att föredra förbandslösningar med fästdon och plåtar ur standardsortimentet.

Förband i en KL-trästomme.
Figur 4.1 Förband i en KL-trästomme.
1. Infästning mellan väggskiva och grund.
2. Infästning mellan pelare och bjälklagsplatta.
3. Infästning mellan väggskiva och bjälklagsplatta.
4. Infästningar mellan väggskiva och takplatta.
5. Infästning mellan nockbalk och takplattor.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok