Svenskt Trä Logo

4.1 Förband och anslutningar

Publicerad 2017-07-07

I en byggnad av KL-trä ingår ett stort antal olika förband och anslutningsdetaljer.

Även för en enkel stomme uppbyggd av KL-träskivor finns det ett antal olika knutpunkter där det krävs förbandslösningar, se figur 4.1. Varje förbandstyp kan dimensioneras på många olika sätt och den tekniska utvecklingen bidrar till att nya infästningsdetaljer tillkommer i allt större omfattning. Utvecklingen av nya infästningsdon anpassade för KL-trä sker fortlöpande. I avsnittet beskrivs de olika förbandstyperna kortfattat, var och en med en allmän beskrivning av hur förbandet ska dimensioneras. Ur ekonomisk synvinkel är det oftast att föredra förbandslösningar med fästdon och plåtar ur standardsortimentet.

Förband i en KL-trästomme.
Figur 4.1 Förband i en KL-trästomme.
1. Infästning mellan väggskiva och grund.
2. Infästning mellan pelare och bjälklagsplatta.
3. Infästning mellan väggskiva och bjälklagsplatta.
4. Infästningar mellan väggskiva och takplatta.
5. Infästning mellan nockbalk och takplattor.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan