4.2 Dimensioneringsprinciper

Publicerad 2017-07-07

Förbanden är ofta en konstruktions svaga punkt. Därför är det extra viktigt att omsorgsfullt tänka igenom hur ett förband fungerar statiskt, men även beakta förbandets påverkan på andra funktioner. Med förband avses de lastbärande delar vars uppgift är att sammanbinda olika byggnadsdelar i den bärande stommen. Konstruktionens systemlinjer bör normalt sammanfalla med strukturelementens tyngdpunktslinjer. Dessutom antar man ofta att dessa möts i antingen ledade eller momentstyva knutpunkter.

Konstruktören ska förstå hur förbandet överför krafter och genom noggrann utformning göra denna kraftöverföring möjlig. Konstruktörens första uppgift är att beräkna förekommande krafter och moment för att kunna dimensionera förbandet. Krafter och moment ska sedan överföras av förbandet och det är av yttersta vikt att man använder sig av korrekta mekaniska modeller.

Trä är ett hygroskopiskt material med fuktrelaterade rörelser. Detta är en viktig aspekt att beakta vid dimensionering av förband så att träet ges möjlighet att svälla och krympa vid fuktförändringar utan att alltför stora inre spänningar uppstår. Eftersom träets draghållfasthet vinkelrätt mot fiberriktningen är relativt liten, kan virket spricka vid uttorkning. För infästningar och förband av KL-trä är de fuktrelaterade rörelserna små och oftast används KL-trä till sådana användningsområden att detta inte utgör ett problem.

I gällande dimensioneringsregler finns modifikationsfaktorerna kmod och kdef som tar i beaktande att hållfastheten blir lägre och deformationen större när fuktkvoten ökar.

Det saknas fortfarande underlag och fastlagda principer för KL-trä i ett flertal infästningssituationer som kan uppkomma. Med gott omdöme och erfarenheter från traditionella träkonstruktioner kan de flesta fall emellertid lösas. En situation där det finns uppenbar risk för till exempel fläkning är när ett fästdon förorsakar dragning vinkelrätt mot fiberriktningen som visas i figur 4.2. Vid infästningar i en KL-träskiva minskar dock risken för fläkningsbrott då tvärgående brädskikt oftast fördelar ut spänningen. Om risken för fläkning kontrolleras med samma metoder som för konstruktionsvirke eller limträ underskattas därför förbandets bärförmåga.

Då KL-träskivor innehåller brädor med fiberriktningen åt olika håll (oftast med en skillnad av 90 grader) är det av största vikt att vara medveten om infästningarnas placeringar för att undvika infästningar i ändträ eller för korta infästningslängder. Förbandet medför ofta att dimensionerande area minskar och tvärsnittet försvagas på grund av genomgående skruvar, inslitsade plåtar och dymlingar.

Risk för fläkning förorsakad av belastning vinkelrätt mot fiberriktningen.
Figur 4.2 Risk för fläkning förorsakad av belastning vinkelrätt mot fiberriktningen.

Placering av träskruvar har stor betydelse för utdragsbärförmågan, om de är placerade i brädskikt med fibrerna vinkelrätt mot eller parallellt med träskruvarna.
Figur 4.3 Placering av träskruvar har stor betydelse för utdragsbärförmågan, om de är placerade i brädskikt med fibrerna vinkelrätt mot eller parallellt med träskruvarna.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan