Svenskt Trä Logo

4.5.1 Spik- och skruvförband, allmänt

Publicerad 2017-07-07

Värden och metoder som presenteras i kapitlet baseras till största delen på värden och metoder som framtagits av Uibel och Blass 2006 – 2007.

Tillverkare av träskruvar, spikar och beslag kan i de flesta fall presentera egna karakteristiska värden för sina produkter baserade på provningar. Skruvförband dimensioneras utifrån att tvärkrafter och dragkrafter överförs av skruvförbanden. Tryckkrafter överförs normalt via kontakttryck mellan träelementen men kan även överföras via skruvförbanden.

Vid dimensionering av förband bör följande brottmoder kontrolleras:

  • Skjuvning av skruvförbandet.
  • Utdragning och genomdragning av träskruvarna.
  • Samverkande skjuvning och utdragning av träskruvarna.
  • Skjuvning och dragning av träskruvarna (brott i stålmaterialet).
  • Tryck vinkelrätt mot fiberriktningen i förbandet.

Förbandets bärförmåga för tvärkrafter dimensioneras enligt Eurokod 5, kapitel 8.2 och för utdragskrafter enligt Eurokod 5, kapitel 8.7. Samverkan mellan tvärkrafter och utdragskrafter dimensioneras enligt Eurokod 5, kapitel 8.3. Skruvstålets bärförmåga kontrolleras enligt Eurokod 3 eller enligt anvisningar från skruvtillverkaren. Dessutom ska hänsyn tas till fläkning och eventuellt klossbrott. Tillämpas härtill anvisningarna i Eurokod 5 eller Projektering av limträkonstruktioner fås i regel värden på säkra sidan på grund av KL-träets uppbyggnad.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan