Svenskt Trä Logo

4.5.5 Tillåtna centrumavstånd samt änd- och kantavstånd för spikar, träskruvar och dymlingar

Publicerad 2017-07-07

För att man ska kunna utnyttja full bärförmåga och undvika fläkning måste vissa krav beträffande centrumavstånd samt änd- och kantavstånd för fästdon vara uppfyllda.

Uppgifter om kantavstånd och centrumavstånd framgår av tabell 4.8 – 4.11 och figur 4.33 – 4.34. Angivna värden förutsätter att fiberriktning och kraftriktning i stort sett är parallella med eller vinkelräta mot förbandets systemlinjer.

Figur 4.33
Figur 4.33 Minsta centrumavstånd samt änd- och kantavstånd för spikar, träskruvar och dymlingar i KL-träskivans plan.

Figur 4.34
Figur 4.34 Minsta centrumavstånd samt änd- och kantavstånd för träskruvar i KL-träskivans kanter.

 

Tabell 4.8 Minsta centrumavstånd samt änd- och kantavstånd för självborrande träskruvar i KL-träskivans plan. Träskruvar med yttre gängdiameter ≥ 8 mm. Se figur 4.33.

  Beteckning Avstånd
Centrumavstånd    
Parallellt med fiberriktningen a1 4d
Vinkelrätt mot fiberriktningen a2 2,5d
 
Änd-/kantavstånd    
Belastad ände a3,t 6d
Obelastad ände a3,c 6d
Belastad kant a4,t 6d
Obelastad kant a4,c 2,5d

 

Tabell 4.9 Minsta centrumavstånd samt änd- och kantavstånd för spikar och dymlingar i KL-träskivans plan och last parallellt med yttre brädskiktets fiberriktning. Beteckningar, se tabell 4.8. Se figur 4.33.

Fästdon a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
Spik (3+3 cosα)d 3d (7+3 cosα)d 6d (3+3 cosα)d 3d
Dymling (3+3 cosα)d 4d 5d 4d sinα (min. 3d) 3d 3d

α vinkel mellan lastriktning och yttre brädskiktets fiberriktning.

 

Tabell 4.10 Minsta centrumavstånd samt änd- och kantavstånd för självborrande träskruvar i KL-träskivans kanter med yttre gängdiameter ≥ 8 mm. Se figur 4.34.

  Beteckning Avstånd
Centrumavstånd    
Parallellt med fiberriktningen a1 10d
Vinkelrätt mot fiberriktningen a2 3d
 
Änd-/kantavstånd    
Belastad ände a3,t 12d
Obelastad ände a3,c 7d
Belastad kant a4,t 12d
Obelastad kant a4,c 5d

 

Tabell 4.11 Minsta virkestjocklekar. Se figur 4.34.

Fästdon Minsta tjocklek av belastat brädskikt
t
(mm)
Minsta totala skivtjocklek
ttot
(mm)
Träskruv d > 8 mm: 3d
d ≤ 8 mm: 2d
10d
Dymling 8d 6d

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok