Svenskt Trä Logo

Balkong för flerbostadshus

Balkong med platta av KL-trä

Publicerad 2006-09-18

Uppdaterad 2021-02-23

2D-ritning

Förklaring

 1. Element av KL-trä.
 2. Tätskikt.
 3. Reglar av impregnerad trall 22x95 c 600.
 4. Trall 28x95, impregnerad i träskyddsklass NTR AB.
 5. Z-profil av två sammansvetsade vinkelstål.
 6. Droppbleck.
 7. Vinkelstål.
 8. Fasade liggande ribbor 50x50/30.
 9. Överliggare 45x70, konstruktionsvirke, impregnerat i träskyddsklass NTR AB (VB2921).
 10. Infästning med genomgående gängstång.
 11. Tröskelbeslag.
Ladda ned CAD-ritning

Förutsättningar

Liten balkong 1,2 m x 1,2 m med balkongplatta av KL-trä, monterat på ett femvånings flerbostadshus i Södra Hamnen i Sundsvall. Balkongplatta är monterad i en stålram och fastskruvad med stålprofiler till yttervägg av KL-trä-element. Räcke har stålstolpar och horisontella profilerade ribbor av trä.

balkong med massivträplatta
Bild 1. Träbalkong Sundsvall. Foto: Anders Gustafsson.

Material

Balkongplatta: Element av KL-trä med tätskikt och skyddstäckning runt kanter.
Trall: Furu, impregnerad i träskyddsklass NTR AB, sort G4–3 eller bättre.
Räckesribbor och överliggare: Gran, impregnerat träskyddsklass NTR AB, respektive sort G4–2 eller bättre.
Ståldetaljer och fästdon: Varmförzinkat eller austenitiskt rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4.
Tätskikt: Tätskiktsmatta eller takduk.

Ytbehandling

Ytbehandling av räcke bör göras före montering där detta är möjligt, framförallt av ändträytor. Ändträ bör först mättas med penetrerande grundolja eller motsvarande lämplig träskyddsprodukt. Alla kanter ska avrundas, radie minst 3 mm, för att minska fuktgradient vid kanter och ge en målningsbehandling bättre fäste. Balkongplattans undersida  ytbehandlas för att förhindra deformation på grund av fuktskillnad mellan över- och undersida.

Följ leverantörens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt. Det åstadkoms genom att kombinera funktionell utformning och ytbehandling. Åtgärder beskrivs nedan.

Balkongplatta Skyddas på ovansidan med tätskikt, till exempel helklistrad takduk, som dras ned över plattkant för att förhindra vatteninträngning vid vägg, samt klistras runt om till z-profilen med droppbleck. KL-träplatta lutas minst 1:100 (cirka 0,6°) ut från vägg för att underlätta vattenavrinning.
Räckesribbor Översida lutas för att underlätta vattenavrinning, lutning minst 1:3 (cirka 18°). Infästning i räckesstolpar från baksidan.
Överliggare Överliggare har lutande översida, vilket underlättar vattenavrinning, lutning minst 1:3 (cirka 18°).
Trall Dimensioneras och skruvas för att undvika sprickbildning.

Tabell 1.

Utförande

Balkong tillverkas industriellt med tätskikt, trall och räcke. Träplatta, stålram, räcke och infästning dimensioneras enligt eurokoder. Tätskikt ska appliceras på rent, jämnt och torrt underlag enligt materialleverantörens dokumenterade anvisningar och enligt AMA Hus 18 (Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten).

Balkong monteras på plats med kran som har tillräcklig kapacitet. Montering bör inte ske vid stark vind på grund av risk för personskador eller skador på balkong och fasad. Innan balkongen monteras ska dess läge mätas ut och markeras, och hål för genomgående skruv borras genom vägg. Fasad ska vara ren och fri från snö och is.

Balkong lyfts upp och placeras i markerat läge i sid- och höjdled så att den kan skruvas fast i vägg på föreskrivet sätt enligt leverantören. När balkongen sitter på plats monteras tröskelbeslag.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan