Svenskt Trä Logo

Bjälklag – generellt

Bärande golvbeläggning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Lamellbrädor eller massiva golvbrädor.
  2. Golvbjälke.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Golvbeläggning: ≥ 22 spontade lamellbrädor eller spontade golvbrädor av massivt trä, till exempel slätspont sort G4-2 eller bättre.
Fästdon: dyckert 2,3x60 eller träskruv enligt tillverkarens anvisningar.

Utförande

Det vanligaste sättet att montera golvbrädor är dold spikning i sponten. Limning och skruvning förekommer också (försänkta skruvar som pluggas igen). Golvbrädor ska vid inläggningen vara anpassade till den omgivande luftfuktigheten inomhus – normalt målfuktkvot 8 %.

Om brädorna håller en fuktkvot som är högre än den fuktkvot som motsvarar den rådande luftfuktigheten, kommer de att krympa. Alltför stora fuktrörelser i golvbrädor orsakar springor eller att brädorna kupar sig eller spricker. Om brädor måste skarvas är det en fördel om de har ändspont. Mot väggar, pelare och rörgenomföringar utförs ≤ 10 mm rörelsefog. Golvytor bredare än 4 m fordrar bredare rörelsefog – att beakta vid val av sockellist.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan