Svenskt Trä Logo

Bjälklag – generellt

Bärande golvbeläggning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Lamellbrädor eller massiva golvbrädor.
  2. Golvbjälke.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Golvbeläggning: ≥ 22 spontade lamellbrädor eller spontade golvbrädor av massivt trä, till exempel slätspont sort G4-2 eller bättre.
Fästdon: dyckert 2,3x60 eller träskruv enligt tillverkarens anvisningar.

Utförande

Det vanligaste sättet att montera golvbrädor är dold spikning i sponten. Limning och skruvning förekommer också (försänkta skruvar som pluggas igen). Golvbrädor ska vid inläggningen vara anpassade till den omgivande luftfuktigheten inomhus – normalt målfuktkvot 8 %.

Om brädorna håller en fuktkvot som är högre än den fuktkvot som motsvarar den rådande luftfuktigheten, kommer de att krympa. Alltför stora fuktrörelser i golvbrädor orsakar springor eller att brädorna kupar sig eller spricker. Om brädor måste skarvas är det en fördel om de har ändspont. Mot väggar, pelare och rörgenomföringar utförs ≤ 10 mm rörelsefog. Golvytor bredare än 4 m fordrar bredare rörelsefog – att beakta vid val av sockellist.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok