Svenskt Trä Logo

Bjälklag – generellt

Bärande undergolv

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-12

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

Alternativ 1

  1. Golvspånskiva.
  2. Golvbjälke.

Alternativ 2

  1. Spontade brädor.
  2. Golvbjälke.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Alternativ 1: Undergolv: ≥ 22 mm spontade golvspånskivor. Fästdon: spånskiveskruv (och PVAc-lim).
Alternativ 2: Undergolv: ≥ 20 mm spontade golvbrädor – underlagsspont sort G4-3 eller bättre, alternativt slätspont sort G4-2. 

Fästdon: trådspik, dyckert 2,3x60 eller kamspik, alternativt specialskruv med borrspets för massiva trägolv, längd 47 mm.

Utförande

Golvspånskivor skruvlimmas mot golvbjälkarna. Skarvning (av kortkanter) får endast ske över stöd. Alla fria skivkanter bör ha stöd.
Underlagsspont läggs med rillad flatsida nedåt. Som alternativ till underlagsspont används slätspontat virke. Skarvar utförs över stöd och de fördelas jämnt över hela golvytan. Brädorna drivs ihop och spikas/skruvas i spontfogen med dyckert/skruv. Alternativt spikas brädorna uppifrån med kamspik. Vid synlig spikning ska brädändar dubbelspikas. Förborrning av spikhål rekommenderas vid brädändar.
Mot väggar, pelare och rörgenomföringar utförs ≤10 mm rörelsefog, som sedan täcks med ≥ 12 sockellist och manschetter runt rörledningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok