Svenskt Trä Logo

Bjälklag – generellt

Bärande undergolv

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-12

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

Alternativ 1

  1. Golvspånskiva.
  2. Golvbjälke.

Alternativ 2

  1. Spontade brädor.
  2. Golvbjälke.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Alternativ 1: Undergolv: ≥ 22 mm spontade golvspånskivor. Fästdon: spånskiveskruv (och PVAc-lim).
Alternativ 2: Undergolv: ≥ 20 mm spontade golvbrädor – underlagsspont sort G4-3 eller bättre, alternativt slätspont sort G4-2. 

Fästdon: trådspik, dyckert 2,3x60 eller kamspik, alternativt specialskruv med borrspets för massiva trägolv, längd 47 mm.

Utförande

Golvspånskivor skruvlimmas mot golvbjälkarna. Skarvning (av kortkanter) får endast ske över stöd. Alla fria skivkanter bör ha stöd.
Underlagsspont läggs med rillad flatsida nedåt. Som alternativ till underlagsspont används slätspontat virke. Skarvar utförs över stöd och de fördelas jämnt över hela golvytan. Brädorna drivs ihop och spikas/skruvas i spontfogen med dyckert/skruv. Alternativt spikas brädorna uppifrån med kamspik. Vid synlig spikning ska brädändar dubbelspikas. Förborrning av spikhål rekommenderas vid brädändar.
Mot väggar, pelare och rörgenomföringar utförs ≤10 mm rörelsefog, som sedan täcks med ≥ 12 sockellist och manschetter runt rörledningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan