Svenskt Trä Logo

Bjälklag – generellt

Förstärkning vid hål

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-12

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Tryckfläns, skruvlimmad.
  2. Hål i bjälke.
  3. Golvbjälke.
  4. Förstärkning på ena eller båda sidor om bjälken.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Tryckfläns: ≥ 22 mm skruvlimmade golvspånskivor.
Förstärkning: ≥ 19 mm konstruktionsplywood Typ P7 (P30) eller ≥ 25 mm virke enligt konstruktör.
Fästdon: träskruv 10x53 (och PVAc-lim) till tryckflänsen. Träskruv, kamspik eller trådspik till förstärkningar.

Utförande

Urtag och hål måste utföras med varsamhet och utan att sprickor uppstår. Undergolvet kring hålet bör vara golvspånskiva eller plywood utförd som tryckfläns genom skruvlimning av skivan mot bjälken på båda sidor om urtaget. På bjälkens ena eller båda höjdsidor monteras förstärkningsskivor (konstruktionsplywood) eller brädlaskar under det aktuella hålet. Förstärkningarna spik- eller skruvlimmas. Förstärkning vid urtag och hål kräver normalt dimensionering av konstruktör.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok