Svenskt Trä Logo

Bjälklag – generellt

Golvbrunn i träbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Golvbrunn i träbjälklag. Bjälklag – generellt.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Golvbrunn. 
  2. Vattentätt skikt/golvbeläggning.
  3. Uppbyggnad av fall. 
  4. Undergolv. 
  5. Golvbjälke. 
  6. Kortling.
  7. Kortling. 
  8. Isolering.
  9. Glespanel.
  10. Invändig takbeklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Golvbjälkar: konstruktionsvirke eller limträ,
centrumavstånd ≤ 600 mm.
Kortlingar: konstruktionsvirke eller limträ, samma dimension som golvbjälkarna.
Undergolv: 22 mm spontade golvspånskivor.

Utförande

Kortlingar monteras i det bjälklagsfack där brunnen ska installeras. Brunnen har fästöron som ska försänkas i bjälke och kortling. Brunnens centrum märks ut på en av golvspånskivorna, varefter hål borras upp för golvbrunnen med en sticksåg. Spånskivan läggs ut på bjälklaget så att brunnen passar in i hålet. Den skruvlimmas mot bjälkar och kortlingar. Skruvavståndet bör vara ≤ 50 mm. Övergången mellan golvbrunn och golvspånskiva kan behöva spacklas och slipas. Fall närmast golvbrunnen kan byggas upp med flytspackel eller med speciell golvskiva med inbyggt fall.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok