Svenskt Trä Logo

Bjälklag – generellt

Innertak

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-12

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

Alternativ 1

  1. Golvbjälkar.
  2. Invändig takbeklädnad.

Alternativ 2

  1. Golvbjälkar. 
  2. Glespanel.
  3. Invändig takbeklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Innertak: skivmaterial minst 12 mm på underlag av glespanel 22x70 (VB 0804) sort G4-3 eller bättre, med centrumavstånd
≤ 400 mm, vid 600 mm centrumavstånd mellan bjälkar. Vid centrumavstånd 1 200 mellan bjälkar används glespanel 28x70 (VB0807) sort G4-3 eller bättre, och då med centrumavstånd ≤ 400 mm alternativt minst 20 mm tät, spontad träpanel (slätspont eller underlagsspont) med eller utan underlag av gles panel. I de fall det ställs höga ljudisoleringskrav bör speciella stålprofiler (akustikprofiler) användas i stället för glespanel.
Fästdon: trådspik 3,4x100 eller 2,8x75 (till glespanel), specialskruv (till skivor och akustikprofil), trådspik 2,0x50 alternativt 1,7x40, beroende på virkesdimension (till spontad träpanel).

Utförande

Om glespanel ska uppfylla reglerna för skydd mot genomtrampning ska den spikas med 2 stycken 3,4x100 trådspik i varje bjälke. I normala fall räcker det med 2,8x75 trådspik. Stålprofiler och skivmaterial monteras enligt respektive tillverkares anvisningar. Glespanelbrädor skarvas över stöd. Spontad träpanel spikas dolt i sponten med dyckert, eller synligt med vanlig trådspik.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok