Svenskt Trä Logo

Bjälklag – generellt

Innertak

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-12

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

Alternativ 1

  1. Golvbjälkar.
  2. Invändig takbeklädnad.

Alternativ 2

  1. Golvbjälkar. 
  2. Glespanel.
  3. Invändig takbeklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Innertak: skivmaterial minst 12 mm på underlag av glespanel 22x70 (VB 0804) sort G4-3 eller bättre, med centrumavstånd
≤ 400 mm, vid 600 mm centrumavstånd mellan bjälkar. Vid centrumavstånd 1 200 mellan bjälkar används glespanel 28x70 (VB0807) sort G4-3 eller bättre, och då med centrumavstånd ≤ 400 mm alternativt minst 20 mm tät, spontad träpanel (slätspont eller underlagsspont) med eller utan underlag av gles panel. I de fall det ställs höga ljudisoleringskrav bör speciella stålprofiler (akustikprofiler) användas i stället för glespanel.
Fästdon: trådspik 3,4x100 eller 2,8x75 (till glespanel), specialskruv (till skivor och akustikprofil), trådspik 2,0x50 alternativt 1,7x40, beroende på virkesdimension (till spontad träpanel).

Utförande

Om glespanel ska uppfylla reglerna för skydd mot genomtrampning ska den spikas med 2 stycken 3,4x100 trådspik i varje bjälke. I normala fall räcker det med 2,8x75 trådspik. Stålprofiler och skivmaterial monteras enligt respektive tillverkares anvisningar. Glespanelbrädor skarvas över stöd. Spontad träpanel spikas dolt i sponten med dyckert, eller synligt med vanlig trådspik.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan