Svenskt Trä Logo

Bjälklag – generellt

Innertak

Publicerad 2003-09-01

Innertak. Bjälklag – generellt.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

Alternativ 1

  1. Golvbjälkar.
  2. Invändig takbeklädnad.

Alternativ 2

  1. Golvbjälkar. 
  2. Glespanel.
  3. Invändig takbeklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Innertak: skivmaterial minst 12 mm på underlag av glespanel 22x70 mm med centrumavstånd ≤ 400 mm vid 600 mm centrumavstånd mellan balkar. Vid centrumavstånd 1 200 mm mellan balkar används glespanel 28x70 mm och då med centrumavstånd ≤ 400 mm alternativt minst 20 mm tät, spontad träpanel med eller utan underlag av gles panel. I de fall det ställs höga ljudisoleringskrav bör speciella stålprofiler (akustikprofiler) användas i stället för glespanel. Fästdon: Trådspik 100-3,4 eller 75-2,8 (till glespanel), specialskruv (till skivor och akustikprofil), trådspik 50-2,0 alternativt 40-1,7, beroende på virkesdimension (till spontad träpanel).

Utförande

Om glespanel ska uppfylla reglerna för skydd mot genomtrampning ska den spikas med 2 stycken 100-3,4 trådspik i varje balk. I normala fall räcker det med 75-2,8 trådspik. Stålprofiler och skivmaterial monteras enligt respektive tillverkares anvisningar. Spontad träpanel spikas dolt i sponten med dyckert, eller synligt med vanlig trådspik.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan