Svenskt Trä Logo

Bjälklag – generellt

Tvärförstyvning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-12

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Skruvlimmad undergolvsskiva. 
  2. Skivkortling. 
  3. Golvbjälke. 
  4. Fästregel. 
  5. Glespanel.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Undergolv: 22 skruvlimmade golvspånskivor.
Alternativ 1. Skivkortlingar: 22 mm K-spånskiva typ P4. Fästreglar: virke 45x45 (VB1822), sort G4-2 eller bättre.
Alternativ 2. Limmad tvärbalk: av lättbalkskortlingar med skruvlimmad, genomgående bräda 22x95 (VB0805) som dragfläns.

Utförande

Vid spännvidder upp till 4 m bör tvärförstyvning utföras i en rad i spannmitt. Vid spännvidder över 4 m rekommenderas tvärförstyvning i två eller flera rader. Skivkortlingar skruvlimmas mot undergolvsskivan och glespanelbrädan så att en I-balk bildas, med undergolvet som tryckfläns och glespanelbrädan som dragfläns. Limmade tvärbalkar kan tillverkas av 540 mm långa lättbalkskortlingar som skruvlimmas mot dragflänsen. Lim appliceras och balken trycks upp underifrån mot det skruvlimmade undergolvet. Presstryck erhålls genom skruvning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok