Svenskt Trä Logo

Bjälklag – generellt

Tvärförstyvning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-12

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Skruvlimmad undergolvsskiva. 
  2. Skivkortling. 
  3. Golvbjälke. 
  4. Fästregel. 
  5. Glespanel.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Undergolv: 22 skruvlimmade golvspånskivor.
Alternativ 1. Skivkortlingar: 22 mm K-spånskiva typ P4. Fästreglar: virke 45x45 (VB1822), sort G4-2 eller bättre.
Alternativ 2. Limmad tvärbalk: av lättbalkskortlingar med skruvlimmad, genomgående bräda 22x95 (VB0805) som dragfläns.

Utförande

Vid spännvidder upp till 4 m bör tvärförstyvning utföras i en rad i spannmitt. Vid spännvidder över 4 m rekommenderas tvärförstyvning i två eller flera rader. Skivkortlingar skruvlimmas mot undergolvsskivan och glespanelbrädan så att en I-balk bildas, med undergolvet som tryckfläns och glespanelbrädan som dragfläns. Limmade tvärbalkar kan tillverkas av 540 mm långa lättbalkskortlingar som skruvlimmas mot dragflänsen. Lim appliceras och balken trycks upp underifrån mot det skruvlimmade undergolvet. Presstryck erhålls genom skruvning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan