Bottenbjälklag över uteluftsventilerad krypgrund – golvbalkar av lättbalk

Principlösning

Principlösning. Bottenbjälklag över uteluftsventilerad krypgrund – golvbalkar av lättbalk.
3D-ritning

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,40 kN/m2.

Brandmotstånd: bottenbjälklag av minst 200 mm höga lättbalkar med centrumavstånd ≤ 600 mm och med minst 95 mm stenull, fasthållen så den inte faller ned vid brand, mellan balkarna, på översidan försett med minst 22 mm spontade golvspånskivor eller 21 mm spontade golvbräder, på undersidan försett med minst 13 mm beklädnadsskiva (densitet ≥ 450 kg/m3), uppfyller brandteknisk klass REI 30.

Värmeisoleringsförmåga (Up) är beroende av isolertjocklek:
Tjocklek 255 mm (λkl = 0,033) ger Up = 0,171 W/m2 K.

Råd och anvisningar

Syll ska avskiljas från grundmuren med grundpapp eller motsvarande fuktspärr. Trävirke ska vid inbyggnad ha en fuktkvot av högst 18 %. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha motsvarande korrosionsskydd. Styvheten tvärs spännviddsriktningen kan förbättras med kortlingar eller limmad tvärbalk. Hål och urtag för installationer kan göras inom vissa gränser. Förstärkning vid upplag kan erfordras. Konstruktörens anvisningar ska följas. Tillverkaren har anvisningar beträffande håltagning och förstärkning.

Typdetaljer

För övriga detaljlösningar för bottenbjälklag med lättbalkar hänvisas till respektive materialtillverkare.

Ingående material

 1. Golvbalkar av lättbalk. Centrumavstånd ≤600 mm mellan balkarna. 
 2. Nedre syll enligt lättbalkssystem alternativt av konstruktionsvirke, tjocklek ≥ 45 mm, impregnerat träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB.
 3. Värmeisolering med till exempel mineralullsskivor (så kallad M-skiva) alternativt lösfyllnadsisolering, fullt utfylld.
 4. Blindbotten av skivmaterial, till exempel 6 mm K-board, på undersidan isolerad med skivor av mineralull eller extruderad cellplast. Isolerskivorna monteras med hjälp av stödremsor och spik med täckbricka.
 5. Kantbalk, längsgående lättbalk, samma dimension som golvbalkarna.
 6. Undergolv av minst 22 mm spontade golvspånskivor eller golvbräder.
 7. Kortling av träreglar 45x45 mm, konstruktionsvirke, som stöd för undergolvsskivor.
 8. Fuktspärr av till exempel grundpapp YEP 2500 eller EPDM-list.
 9. Ångspärr av åldersbeständig plastfolie.
 10. Grundmur/grundbalk, värmeisolerad, med skivor av mineralull eller cellplast.
 11. Isolerat installationsskikt.

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2014-01-27

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan