Svenskt Trä Logo

Mellanbjälklag, lägenhetsskiljande – massivträ, kassett- och plattbjälklag

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2009-12-09

Principlösning. Mellanbjälklag, lägenhetsskiljande – massivträ, kassett- och plattbjälklag.
3D-ritning

Ingående material

  1. Parkett
  2. Golvgips
  3. Eventuell golvisolering
  4. Flerskikts massivträskiva
  5. Isolering
  6. Bärverk för undertak
  7. Glespanel
  8. Gipsskivor

Tekniska data

Största skillnaden mellan icke lägenhetsskiljande bjälklag och lägenhetsskiljande bjälklag är kravet på ljud- och brandavskiljande förmåga. Brandavskiljande förmåga uppfylls i de flesta fall automatiskt om bjälklagen dimensioneras för aktuella ljudkrav.

Längder, bredder och uppbyggnaden av bärande delar är likartade med icke lägenhetsskiljande bjälklag. För att uppfylla kravet tillkommer isolering, bärande delar för undertak och innertaksbeklädnad. Bjälklagets ovansida kan även kompletteras med olika skivlager för att uppfylla kraven. För lägenhetsskiljande bjälklag är det också viktigt att flanktransmissionen minimeras. Det kan göras genom vibrationsdämpande lister eller rullager som minimerar överföringen av rörelser. 

Kassettbjälklag

Kassettbjälklaget kompletteras med ett undertak samt isolering mellan kassettens livbalkar. Undertaket består av cirka 100 mm isolering, glespanel och gipsskivor. Undertaket görs fribärande från kassettbjälklaget i största möjliga omfattning.

Data:

Bjälklagstyp

Höjd
(mm)

Egenvikt
(kg/m2)

Kassettbjälklag, inklusive undertak

510

 92

Plattbjälklag

Plattbjälklag (KL-skiva, korslimmad massivträskiva) kompletteras med isolering, balkar, glespanel och beklädnadsskivor. Mängden isolering och antal gipsskivor i undertak bestäms av ljudkraven på aktuell byggnad.

Data:

Bjälklagstyp

Höjd
(mm)

Egenvikt
(kg/m2)

Plattbjälklag

395-450

Cirka 110


För övriga material och exakt uppbyggnad av mellanbjälklag, hänvisas till respektive materialtillverkare.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok