Svenskt Trä Logo

Takbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2014-01-27

Principlösning. Takbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ.
3D-ritning

Ingående material

 1. Takbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ, centrumavstånd ≤ 600 eller ≤1 200 mm.
 2. Hammarband av 45 mm konstruktionsvirke.
 3. Övre påsalning med reglar till exempel 45x95 mm,G4-2 eller bättre.
 4. Värmeisolering med t.ex. mineralullsskivor, fullt utfylld mellan takbjälkarna. Total isolering i takbjälklaget bör vara minst 350-450 mm.
 5. Nedre påsalning med reglar till exempel 45x45-70 mm, konstruktionsvirke, och mellanliggande värmeisolering med mineralullsskivor.
 6. Vindskyddsskivor av till exempel 3,2 mm hård board, monterade med omlottskarvar ovanpå takbjälkarna.
 7. Kortling av konstruktionsvirke 45x45 mm, (alternativt 50x50 mm), som stöd för vindskyddsskivor och fäste för insektsnät.
 8. Insektsnät av koppar eller motsvarande korrosionsbeständigt material. Nätet bör monteras i samband med inbrädningen.
 9. Inbrädning med underlagsspont G4-2 eller bättre. Tjocklek bestäms av taktäckningsmaterialet och centrumavståndet mellan bjälkarna.
 10. Ångspärr av åldersbeständig plastfolie.
 11. Innertak av minst 12 mm skivmaterial, alternativt minst 20 mm spontad träpanel, monterad på underlag av gles panel 28x70 mm, G4-3 eller bättre, centrumavstånd ≤ 400 mm vid centrumavstånd högst 1 200 mm mellan takbjälkarna. Vid högst 600 mm mellan takbjälkarna räcker det med gles panel 22x70 mm, G4-3 eller bättre.

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,50 kN/m2.
Brandteknisk klass: Takbjälklag av konstruktionsvirke, minst 45x170 mm, centrumavstånd ≤ 1 200 mm, med mineralull mellan bjälkarna, på ovansidan försett med minst 23 mm spontade bräder, på undersidan försett med minst 13 mm beklädnadsskivor (densitet ≥ 450 kg/m3) monterade direkt på bjälkarnas undersida eller på glespanel, uppfyller brandteknisk klass EI 30.

För bärförmåga vid brand (R) måste spännvidd, last i brandfallet och hållfasthetsklass vara kända.

Värmeisoleringsförmåga: Up är beroende av isolertjocklek.
Tjocklek 350 mm (λkl = 0,036) ger Up = 0,140 W/m2K
Tjocklek 450 mm (λkl = 0,036) ger Up = 0,118 W/m2K

Råd och anvisningar

Takbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ. Trävirke ska vid inbyggnad ha en ytfuktkvot av högst 18 %. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha motsvarande korrosionsskydd. Takkonstruktionen ska vara väl förankrad mot lyftkrafter. På undersidan av bjälkarna monteras eventuellt utsalningsreglar.
Urtag eller hål för installationer kan göras i en bjälke inom vissa gränser. 

Vid lösvirkesbyggande ska regler för skydd mot genomtrampning under arbete beaktas. Tillfälligt skydd mot genomtrampning kan åstadkommas med luckor, som läggs ut på takbjälklaget.

Underlagssponten spikas med två stycken trådspik 75-2,8 i varje takbjälke. Bräder som är ändspontade får skarvas mellan takbjälkar. Vid taktäckning med pannor av tegel eller betong får även icke ändspontad underlagsspont skarvas mellan stöd, dock högst var tredje bräda i bredd mellan samma stöd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan