Svenskt Trä Logo

Bullerskärmar

Bullermur

Publicerad 2005-11-04

Uppdaterad 2019-12-02

Bullermur
2D-ritning

Förklaring

  1. Tryckimpregnerad sockelram 45x220.
  2. Träram.
  3. Plywood, tjocklek 22.
  4. Fyllning med torr sand eller likvärdigt material.
  5. Avtäckning med ytbelagd metalliserad stålplåt.

Förutsättningar

Bullerskärmen byggs i form av en låda, som fylls med torr sand eller finkornigt grus. Den har hög ljudisolering. Lådan kan förtillverkas i färdiga enheter av plywood på en stomme av trä. Enheterna ställs på en ram, som placeras direkt på mark efter att den har avjämnats.

Material

Panel: plywood för utomhuskonstruktioner.
Träram: gran, sort G4–2 eller bättre.
Sockelram: furu, impregnerad i träskyddsklass NTR A.
Fästdon: varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling bör om möjligt ske före montering, framförallt av kanter på plywoodskivor. Följ leverantörens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt. Det åstadkoms genom att kombinera funktionell utformning med ytbehandling. Åtgärder beskrivs nedan.

Panel Markfrigång minst 100 mm för plywood.
Avtäckning Lådans översida täcks med ytbelagd metalliserad stålplåt. 

Tabell 1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok