Svenskt Trä Logo

Bullerskärmar

Ljudabsorberande skärm med stort avstånd mellan grundläggningspunkter

Publicerad 2005-11-04

Uppdaterad 2019-10-16

Ljudabsorberande bullerskärm
2D-ritning

Förklaring

  1. Betongplint.
  2. Sigmastolpe av stål.
  3. Fackverksstolpe av stål.
  4. Limträbalk.
  5. Avtäckning av metalliserad stålplåt.
  6. Spontad panel.
  7. Träullsplatta.
  8. Spännverk.
  9. Sockelbeslag av metalliserad stålplåt.

Förutsättningar

Vindlast tas upp av en limträbalk vid överkant och av en sockel av stål vid underkant. För att hindra skärmen att hänga sig mellan stolpar är den försedd med ett spännverk av stål. Spännverk kan liksom stolpar även utföras av trä.

Material

Horisontell balk: limträ, hållfasthetsklass GL30c.
Panel: gran, sort G4–2 eller bättre.
Stålpelare och fästdon: varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling bör om möjligt ske före montering, framförallt av ändträ. Följ leverantörens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt. Det åstadkoms genom att kombinera funktionell utformning med ytbehandling. Åtgärder beskrivs nedan.

Panel Ändträ mot mark förseglas med aktuell ytbehandling. Markfrigång minst 100 mm, helst 200 mm.
Avtäckning Luftad avtäckning av metalliserad stålplåt på limträbalk.

Tabell 1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok