Svenskt Trä Logo

Bullerskärmar

Dubbel ljudabsorberande skärm

Publicerad 2005-11-04

Uppdaterad 2019-11-06

Bullerskärm
2D-ritning

Förklaring

 1. Betongplint.
 2. Betongbalk.
 3. Regel 85/100x175.
 4. Regel 100x175.
 5. Regel 50x75.
 6. Regel 50x70.
 7. Regel 50x60/70.
 8. Panel 28x150, spontad.
 9. Panel 25x125, monterad med mellanrum 100.
 10. Avtäckning av metalliserad stålplåt, tjocklek 3.
 11. Z-formad stolpe av stål.
 12. Absorbent.

Förutsättningar

Dubbel, ljudabsorberande skärm på Buddingevej i Köpenhamn, Danmark. Z–formade stolpar av stål är monterade i plintar av betong. Anslutning mot mark är utförd med sockelbalk av betong.

Material

Horisontella reglar: konstruktionsvirke.
Panel: gran, sort G4–2 eller bättre.
Stålpelare och fästdon: varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling bör om möjligt ske före montering, framförallt av ändträ. Följ leverantörens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt. Det åstadkoms genom att kombinera funktionell utformning och ytbehandling. Åtgärderna beskrivs nedan.

Reglar Nedre reglar ska ha lutande översida för vattenavrinning.
Panel Ändträ mot mark förseglas med aktuell ytbehandling. Snedkapning av över- och undersida på liggande glespanel för vattenavrinning. Markfrigång minst 100 mm, helst 200 mm.
Avtäckning Avtäckning av plåt skyddar överdel på skärm.

Tabell 1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok