Svenskt Trä Logo

Bullerskärmar

Dubbel skärm med glasöppningar

Publicerad 2005-11-04

Uppdaterad 2019-10-16

Bullerskärm
2D-ritning

Förklaring

  1. Betongplint ø 600.
  2. Betongbalk.
  3. Stolpe av stålprofil U 120.
  4. Horisontell regel 45x95.
  5. Panel 22x95.
  6. Lockläkt 45x45.
  7. Täckbräda.
  8. Vertikal regel 95x120.
  9. Härdat glas, tjocklek 8.

Förutsättningar

Skärmen är en dubbel bullerskärm med glasöppningar som uppförts i Bekkestua i Norge. Stolpar består av ett par U–balkar med en glasruta emellan. Stolpar är monterade i betongplintar. Sockelbalk är av betong.

Material

Horisontella och vertikala reglar: konstruktionsvirke.
Panel: furu, sort G4–2 eller bättre, impregnerat enligt Royalmetoden.
Stålpelare och fästdon: varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Impregnering med Royalmetoden ger brun och röd kulör på virke.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt. Det åstadkoms genom att kombinera funktionell utformning med ytbehandling. Åtgärder beskrivs nedan.

Reglar Övre ände på stående reglar snedkapas, lutning minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning. Kanterna avrundas före ytbehandling.
Panel Nedåtvänt ändträ mot mark förseglas med motsvarande ytbehandling (enligt Royalmetoden). Övre ände på lockläkt snedkapas för att underlätta vattenavrinning. Markfrigång för panel minst 100 mm.
Avtäckning Täckbräda ska luta, för att underlätta avrinning av regnvatten. På undersida har täckbräda ett längsgående droppspår som förhindrar att vatten rinner på brädans undersida till ändträ på panel.

Tabell 1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok