Svenskt Trä Logo

Bullerskärmar

Dubbel skärm med gles panel och fibercementskiva

Publicerad 2005-11-04

Bullerskärmar. Dubbel skärm med gles panel och fibercementskiva.
2D-ritning

Ingående material

 1. Betongplint ø 600.
 2. Betongbalk.
 3. Stolpe IPE 220.
 4. Horisontell regel 50x175.
 5. Horisontell regel 50x50.
 6. Avtäckningsplåt 1,5 mm.
 7. Fiberduk.
 8. Bräda 25x125.
 9. Bräda 25x75.
 10. Fibercementskiva 8 mm.
 11. Vertikal regel 50x50.

Förutsättningar

En dubbel skärm i Holbæk, Danmark, har gles panel av lärk på den ena sidan och en fibercementskiva på den andra sidan. De lutande stolparna är fastsatta i plintar av betong. Anslutningen mot marken är utförd med en sockel av betong.

Skärm med gles panel och fibercementskiva
Bild 1. Skärmens ”tysta” sida består av en ljusfärgad fibercementskiva. Foto: Martin Gustafsson.

Skärm med gles panel och fibercementskiva.
Bild 2. Anslutning mellan betongsockel med täckplåt, stolpe och skärmelement. Foto: Martin Gustafsson.

Material

Horisontella reglar: Konstruktionsvirke, i erforderlig hållfasthetsklass.
Panel: Lärk, kvalitetsklass lägst G4–2.
Stålpelare och skruvar: Varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage där så är möjligt, framförallt av ändträytor. Följ leverantörens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt. Det åstadkoms genom att kombinera funktionell utformning och ytbehandling. Åtgärderna beskrivs nedan.

Reglar Plåtbeslag mellan betongbalk och nedersta regel.
Panel Markfrigång minst 100 mm, helst 300 mm.
Avtäckning Plåtavtäckning skyddar reglar vid skärmens översida.

Tabell 1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan