Svenskt Trä Logo

Bullerskärmar

Dubbel skärm med träullsplatta och mineralullsskiva

Publicerad 2005-11-04

Bullerskärmar. Dubbel skärm med träullsplatta och mineralullsskiva.
2D-ritning

Ingående material

 1. Betongplint.
 2. Horisontell regel 45x145.
 3. Fibercementskiva 18 mm.
 4. Horisontell regel 65x145.
 5. Horisontell regel 45x145 6.
 6. Läkt 45x40.
 7. Panel 22x95.
 8. Mineralull 115 mm.
 9. Träullsplatta 30 mm.
 10. Horisontell regel 45x145.
 11. Vertikal regel 28x95.
 12. Toppbräda 18x300.
 13. Vertikal regel 28x95.
 14. Läkt 28x45.
 15. Panel 28x120.

Förutsättningar

En dubbel skärm som är tillverkad med absorbent av träullsplatta och mineralullsskiva. Sockeln är utförd som element av träreglar och fibercementskivor.

Material

Reglar sockelelement: Furu, impregnerat träskyddsklass NTR/A, kvalitetsklass lägst G4–2. 
Horisontella reglar: Konstruktionsvirke, i erforderlig hållfasthetsklass.
Panel: Gran, kvalitetsklass lägst G4–2.
Stålpelare och skruvar: Varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage där så är möjligt, framförallt av ändträytor. Följ leverantörens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt. Det åstadkoms genom att kombinera funktionell utformning och ytbehandling. Åtgärderna beskrivs nedan.

Panel Undersida snedkapas (droppnäsa), lutning minst 1:3 (18°), för att förhindra stående vatten.
Markfrigång minst 100 mm, helst 300 mm.
Avtäckning Täckbräda lutar, vilket gör att regnvatten snabbt rinner av. På undersidan har den ett längsgående droppspår som förhindrar att vatten rinner på undersidan till panelens ändträ.

Tabell 1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan