Svenskt Trä Logo

Bullerskärmar

Dubbel skärm med träullsplatta

Publicerad 2005-11-04

Bullerskärmar. Dubbel skärm med träullsplatta.
2D-ritning

Ingående material

  1. Betongplint.
  2. Stolpe HEA 160.
  3. Horisontell regel 90x220.
  4. Element av cellplast och fibercementbetong.
  5. Trälist 95x80.
  6. Fibercementskiva 12 mm.
  7. Panel 22x120.
  8. Träullsplatta 50 mm.

Förutsättningar

Skärmen är byggd vid Öresundsförbindelsen på kontinentalbanan, Sverige. Skärmen är dubbel med en absorbent av träullsplatta på ena sidan. På den andra sidan är en fibercementskiva och en träpanel monterade. Stolparna av HEA–balkar är monterade på plintar av betong. Skärmens överkant täcks av element av cellplast och fiberbetong.

Skärm med träullsplatta
Bild 1. Foto: Martin Gustafsson.

Material

Horisontella och vertikala reglar: Konstruktionsvirke i erforderlig hållfasthetsklass.
Panel: Gran, kvalitetsklass lägst G4–2.
Stålpelare och skruvar: Varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage där så är möjligt, framförallt av ändträytor. Följ leverantörens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt. Det åstadkoms genom att kombinera funktionell utformning och ytbehandling. Åtgärderna beskrivs nedan.

Panel Markfrigång minst 100 mm, helst 300 mm.
Trälister Lutande översida så att vattnet rinner av, ger visst skydd för panelen
Avtäckning Toppelementet fungerar som ett tak som skyddar regel och övre del av panel.

Tabell 1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan