Svenskt Trä Logo

Bullerskärmar

Enkel skärm med liggande plank

Publicerad 2005-11-04

Uppdaterad 2019-12-02

Bullerskärm
2D-ritning

Förklaring

  1. Vingfundament.
  2. Stålstolpe, HEA-profil.
  3. Liggande, spontad panel, 45x145.
  4. Knuttimrad inklädnad av stålstolpe.
  5. Täckbräda, 45x145.
  6. Täckplåt vid stolpe.
Ladda ned CAD-ritning

Förutsättningar

Bullerskärm byggd längs järnvägen i Kungsbacka. Bullerplanket består av spontade, liggande träplank med en knuttimrad sammanfogning runt stålstolpar. Stolpar består av HEA-profiler. Delarna hålls samman vid stolpar med en l knut med en fjäderanordning som tillåter trä att svälla och krympa utan att det uppstår sprickor eller springor i skärmen.

Enkel bullerskärm med liggande plankor
Bild 1. Foto: Litto Bullerskärm.

Material

Panel: gran, sort G4–2 eller bättre.
Planka mot mark: furu, impregnerad i träskyddsklass NTR A. Stålstolpar, ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling bör om möjligt ske före montering, framförallt av ändträ. Följ leverantörens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt. Det åstadkoms genom att kombinera funktionell utformning med ytbehandling. Åtgärder beskrivs nedan.

Avtäckning Täckbräda lutar, vilket underlättar avrinning av regnvatten.
Täckplåt Täckplåt på toppen av stolpar skyddar knutkonstruktionen mot nederbörd.

Tabell 1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok