Bullerskärmar

Enkel skärm med liggande plank

2D-ritning

Förutsättningar

Bullerskärm byggd längs järnvägen i Kungsbacka. Bullerplanket består av spontade, liggande träplank med en knuttimrad sammanfogning runt stålstolpar. Stolpar består av HEA-profiler. Delarna hålls samman vid stolpar med en l knut med en fjäderanordning som tillåter trä att svälla och krympa utan att det uppstår sprickor eller springor i skärmen.

Liggande plankor
Bild 1. Foto: Litto Bullerskärm.

Material

Panel: gran, sort G4–2 eller bättre.
Planka mot mark: furu, impregnerad i träskyddsklass NTR/A. Stålstolpar, ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Ytbehandling bör om möjligt ske före montering, framförallt av ändträ. Följ leverantörens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt. Det åstadkoms genom att kombinera funktionell utformning med ytbehandling. Åtgärder beskrivs nedan.

Avtäckning Täckbräda lutar, vilket underlättar avrinning av regnvatten.
Täckplåt Täckplåt på toppen av stolpar skyddar knutkonstruktionen mot nederbörd.

Tabell 1.

Förklaring

  1. Vingfundament.
  2. Stålstolpe, HEA-profil.
  3. Liggande, spontad panel, 45x145.
  4. Knuttimrad inklädnad av stålstolpe.
  5. Täckbräda, 45x145.
  6. Täckplåt vid stolpe.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2005-11-04

Uppdaterad 2019-10-24

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan