Svenskt Trä Logo

Bullerskärmar

Enkel skärm med glasöppningar

Publicerad 2005-11-04

Uppdaterad 2019-11-06

Enkel bullerskärm med glasöppningar.
2D-ritning

Förklaring

  1. Betongplint.
  2. Betongbalk.
  3. Horisontell regel 45x95.
  4. Panel 28x145.
  5. Lockbräda 28x70.
  6. Täckbräda 45x195.
  7. Toppplatta av trä 45x260.
  8. Stålprofil HEA 120.
  9. Härdat glas, tjocklek 8.

Förutsättningar

Skärmen, som är belägen i Kobberviksdalen i Norge, är en enkel bullerskärm försedd med glasöppningar. Stolpar av HEA–profil är inklädda med brädor och monterade i betongplintar. Anslutning mot mark är utförd med en sockelbalk av betong. Trävirke är impregnerat enligt Royalmetoden – en industriell metod för impregnering och infärgning.

Bullerskärm med glasöppningar
Bild 1. Foto: Martin Gustafsson

Material

Horisontella reglar: konstruktionsvirke.
Panel: furu, sort G4–2 eller bättre.
Stålpelare och fästdon: varmförzinkat stål.

Ytbehandling

Impregnering med Royalmetoden ger brun och röd kulör på virke.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt. Det åstadkoms genom att kombinera funktionell utformning med ytbehandling. Åtgärder beskrivs nedan.

Panel Ändträ mot mark förseglas med motsvarande ytbehandling (enligt Royalmetoden). Markfrigång minst
100 mm, helst 200 mm.
Avtäckning Täckbräda med lutande översida, vilket underlättar avrinning. På undersidan finns ett längsgående droppspår som förhindrar att vatten rinner på brädans undersida till ändträ på panel.
Toppbräda Toppbräda täcker ändträ på stolpinklädnad.

Tabell 1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok