Svenskt Trä Logo

Grundplint med stolpfot

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-24

3D-ritning

Förklaring

  1. Stolpe av limträ eller konstruktionsvirke.
  2. Infästning med stolpsko.
  3. Fästdon av genomgående skruv med mutter och bricka.
  4. Syllisolering.
  5. Plint av betong.

Råd och anvisningar

Dimensioner på stolpe, stolpsko och fästdon bestäms genom dimensionering. Virke till stolpar utomhus, ej skyddade under tak, bör vara impregnerat i träskyddsklass NTR A eller NTR AB. Byggbeslag och fästdon ska vara av varmförzinkat stål eller ha minst motsvarande korrosionsskydd.
Betongkvalitet minst C20/25.

En ursparing görs i plinten för stolpskons blivande läge. Stolpskon fixeras i höjd och sida och gjuts fast i ursparingen med cementbruk. Stolpe fästs i stolpskon med genomgående skruv och mutter eller med träskruv. Så kallad fransk träskruv används därvid sällan numera, utan moderna och bättre träskruv som exempelvis självborrande, sexkantig träskruv ersätter dessa. Stolpens nedre ände avslutas så att vatten inte kan sugas upp i trävirket och påverka hållbarheten. Avståndet mellan trästolpens nedre ände och plintens översida bör vara minst 50 mm och stolpens ändyta bör ytbehandlas med fuktavvisande medel innan stolpen monteras.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok