Svenskt Trä Logo

Grundplint med stolpfot

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Principlösning. Grundplint med stolpfot.
3D-ritning

Ingående material

  1. Stolpe av limträ eller konstruktionsvirke.
  2. Infästning med stolpsko.
  3. Fästdon av genomgående skruv med mutter och bricka.
  4. Fuktspärr.
  5. Plint av betong.

Råd och anvisningar

Dimensioner på stolpe, stolpsko och fästdon bestäms genom dimensionering. Virke till stolpar utomhus, ej skyddade under tak, bör vara impregnerat i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB. Byggbeslag och fästdon ska vara varmförzinkade eller ha minst motsvarande rostskydd. Betongkvalitet minst C20/25.

En ursparing görs i plinten för stolpskons blivande läge. Stolpskon fixeras i höjd och sida och gjuts fast i ursparingen med cementbruk. Stolpe fästs i stolpskon med genomgående skruv och mutter eller med träskruv. Stolpens nedre ände avslutas så att vatten inte kan sugas upp i trävirket och förkorta beständigheten. Avståndet mellan trästolpens nedre ände och plintens översida bör vara minst 50 mm och detaljen bör utföras så att ändytan kan ytbehandlas regelbundet med fuktavvisande medel.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan