Svenskt Trä Logo

Platta på mark – ytterväggar av trä

Sockel och upplag för yttervägg med fasadmurverk

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-01-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Murverk.
 2. Vattenutledande membran.
 3. Kantelement av cellplast.
 4. Värmeisolering.
 5. Träreglar med mellanliggande isolering.
 6. Ångspärr/ångbroms.
 7. Syllisolering.
 8. Betongplatta.
 9. Dränerande och kapillärbrytande skikt.
 10. Isolerat installationsskikt.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Syllisolering: tätskikt som fungerar som syllisolering och samtidigt har lufttätande funktion. Tätskiktet ska ha samma bredd som syll.
Vattenavledare: vattenutledande membran, till exempel tätskiktsduk av gummi.
Om syllen utförs av impregnerat virke ska den vara i träskyddsklass NTR A eller NTR AB och ha högst 18 % ytfuktkvot vid inbyggnadstillfället. Impregnerad syll bör även fuktskyddas mot oimpregnerat virke till exempel stående träreglar.

Utförande

Grundplattans översida under syllen ska vara plan. Brädriven yta.
Syllen förankras i grundplattan med hjälp av byggbeslag eller expanderande skruv.
Underlag för murveket ska vara horisontellt. Det vattenutledande membranet bör ha lutning innanför murverket och det ska ha sådan bredd att hela upplagsytan för murverket täcks. Membranet dras upp 100 mm på syllens utsida. Ytterväggens yttre heltäckande isolerskikt och vindskydd vindskydd ska monteras utanpå membranet.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan