Svenskt Trä Logo

Platta på mark – ytterväggar av trä

Sockel och upplag för yttervägg med fasadmurverk

Publicerad 2003-09-01

Sockel och upplag för yttervägg med fasadmurverk. Platta på mark – ytterväggar av trä.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

 1. Murverk.
 2. Papp/plåt alternativt duk.
 3. Värmeisolering.
 4. Värmeisolering.
 5. Träreglar med mellanliggande isolering.
 6. Ångspärr.
 7. Syllisolering.
 8. Betongplatta.
 9. Dränerande och kapillärbrytande skikt.
 10. Isolerat installationsskikt.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Syllisolering: tätskikt som fungerar som fuktspärr och samtidigt har lufttätande funktion. Tätskiktet ska ha samma bredd som syllen.
Vattenavledare: skikt av papp eller plåt, alternativt duk av plast eller gummi.
Om syllen utförs av impregnerat virke ska den vara i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB och ha högst 18 % fuktkvot vid inbyggnadstillfället. Impregnerad syll bör även fuktavskiljas mot oimpregnerat virke till exempel stående träreglar.

Utförande

Grundplattans översida under syllen ska vara plan. Brädriven yta.
Syllen förankras i grundplattan med hjälp av byggbeslag eller expanderande skruv.
Den vattenavledande duken ska ha sådan bredd att hela upplagsytan för murverket täcks och den dras upp på syllens utsida. Ytterväggens yttre isolerskikt med utanpåliggande vindskydd monteras utanpå den uppdragna duken.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan