Svenskt Trä Logo

Platta på mark – ytterväggar av trä

Sockel och upplag för yttervägg med fasadmurverk

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-01-24

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Murverk.
  2. Vattenutledande membran.
  3. Kantelement av cellplast.
  4. Värmeisolering.
  5. Träreglar med mellanliggande isolering.
  6. Ångspärr/ångbroms.
  7. Syllisolering.
  8. Betongplatta.
  9. Dränerande och kapillärbrytande skikt.
  10. Isolerat installationsskikt.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Syllisolering: tätskikt som fungerar som syllisolering och samtidigt har lufttätande funktion. Tätskiktet ska ha samma bredd som syll.
Vattenavledare: vattenutledande membran, till exempel tätskiktsduk av gummi.
Om syllen utförs av impregnerat virke ska den vara i träskyddsklass NTR A eller NTR AB och ha högst 18 % ytfuktkvot vid inbyggnadstillfället. Impregnerad syll bör även fuktskyddas mot oimpregnerat virke till exempel stående träreglar.

Utförande

Grundplattans översida under syllen ska vara plan. Brädriven yta.
Syllen förankras i grundplattan med hjälp av byggbeslag eller expanderande skruv.
Underlag för murveket ska vara horisontellt. Det vattenutledande membranet bör ha lutning innanför murverket och det ska ha sådan bredd att hela upplagsytan för murverket täcks. Membranet dras upp 100 mm på syllens utsida. Ytterväggens yttre heltäckande isolerskikt och vindskydd vindskydd ska monteras utanpå membranet.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok