Svenskt Trä Logo

Orgelbänken i Linköping

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-01-27

Pilotprojekt Orgelbänken i Linköping består av ett bostadshus med fyra våningsplan. Projektet är nästan en exakt kopia av ett nordamerikanskt projekt.

Huset är byggt med fackverksbalkar av trä sammansatta med spikningsplåtar. Centrumavstånd mellan balkar är 400 mm. Golv av OSB–skiva istället för traditionel golvspånskiva med pågjutning av gipsbetong på mellanlägg av gummimatta. På undersida av träbjälklag finns ett ljudisolerande innertak.

Byggsystemet är en plattformskonstruktion. Allt trävirke levererades färdigkapat. Väggar monterades liggande på träbjälkar och restes upp manuellt. Ytterväggar restes med utvändiga gipsplattor monterade. Övrig beklädnad och isolering monterades efter det att yttertak monterats.

Fasadbeklädnad med utvändig puts. Trapphus och hisschakt av trä.

Våningsskiljande konstruktion.

 1. 14 parkett.
 2. Mellanlägg av expanderad polyetylen.
 3. 30 gipsbetong.
 4. 7 - 8 gummimellanlägg.
 5. 22 spånskiva.
 6. 400 lättbalk. 400 mineralull.
 7. 25 akustikprofil.
 8. 13 gipsskiva.
 9. 15 brandgipsskiva.

Bild 1. Lägenhetsskiljande bjälklagskonstruktion. Vertikalsnitt.

Anslutning mellan våningsskiljande konstruktion och ljudskiljande vägg.

 1. 2x100 mineralull.
 2. Genomgående 22 OSB-skiva.
 3. Dubbla gipsskivor på ömse sidor

Bild 2. Anslutning mellan lägenhetsskiljande bjälklagskonstruktion och lägenhetsskiljande väggkonstruktion. Vertikalsnitt.

Anslutning mellan våningsskiljande konstruktion och yttervägg.

 1. Armerad puts på hård mineralull.
 2. 120 mineralull.
 3. 9 utvändig gipsskiva.

Bild 3. Anslutning mellan lägenhetsskiljande bjälklagskonstruktion och ytterväggskonstruktion.Vertikalsnitt.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan