Svenskt Trä Logo

Uleåborg Finland

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-01-27

Pilotprojekt i Uleåborg/Oulu i Finland består av ett bostadshus med tre våningar. Två typer av våningsskiljande konstruktioner har använts.

Den ena typen är ett bjälklag av samverkan trä–betong (60 mm betong på trä, RL-skydd). Det andra är med träbaserade lättbalkar isolerade med träfiberplattor (Titanite I-balk) och mineralull.

Flytande golv av spånskiva och innertak av dubbla gipsskivor mot akustikprofil. Ytterväggar är av trä med dubbla gipsskivor utvändigt. Bärande, lägenhetsskiljande innervägg är av dubbelt träregelverk med mineralullsisolering och beklädnad plywood + gipsskiva på ömse sidor. Hisschakt av betong. Fasaden består av utläktad träpanel med lättvattensprinkling.

Typ 1 vertikalsnitt genom våningsskiljande konstruktion

 1. 14 parkett.
 2. Mellanlägg av expanderad polyetylen.
 3. 22 spånskiva.
 4. 50 styv mineralull.
 5. 60 armerad betong.
 6. Dubbla bjälkar 45x195 c 400.
 7. 100 mineralull.
 8. 25 akustikprofil c 400.
 9. Två lag 13 gipsskiva.

Bild 1. Typ 1 vertikalsnitt genom lägenhetsskiljande bjälklagskonstruktion.

Typ 2 vertikalsnitt genom våningsskiljande konstruktion

 1. 14 parkett.
 2. Mellanlägg av expanderad polyetylen.
 3. 22 spånskiva.
 4. 50 styv mineralull.
 5. 15 plywood.
 6. 350 isolerad lättbalk c 400–600.
 7. 100 mineralull.
 8. 25 akustikprofil av stål.
 9. Två lag 13 gipsskiva.

Bild 2. Typ 2 vertikalsnitt genom lägenhetsskiljande bjälklagskonstruktion.

Anslutning mellan våningsskiljande konstruktion och ljudskiljande vägg

 1. 13 gipsskiva.
 2. 12 plywood.

Bild 3. Anslutning mellan lägenhetsskiljande bjälklagskonstruktion (Typ 1) och lägenhetsskiljande väggkonstruktion.

Anslutning mellan våningsskiljande konstruktion (typ 1) och yttervägg

 1. 21 träpanel.
 2. 29 luftspalt.
 3. Två lag 9 utvändig gipsskiva.
 4. 48x172 vertikala reglar c 600.
 5. 175 mineralullsisolering.
 6. Ångspärr 0,20 plastfilm.
 7. 13 gipsskiva.
 8. Mellanlägg av expanderad polyetylen.
 9. 14 parkett.

Bild 4. Anslutning mellan lägenhetsskiljande bjälklagskonstruktion (Typ 1) och ytterväggskonstruktion.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan