Svenskt Trä Logo

Vik i Finland

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-01-27

Pilotprojekt i Vik/Viikki Helsingfors består av bostadshus på två till fyra våningar. Husen är byggda av element (rumsmoduler och fasadelement).

Bjälklag består av 220 mm massiva träbjälkar med 12 mm undergolv av plywood. Bjälklag är kompletterat med 22 mm spånskivor på 30 mm styv mineralull.

Innertak består av 15 mm spånskivor och 13 mm gipsskivor med akustikprofil.

Yttervägg har 145 mm tjocka träreglar med utvändig luftad träbeklädnad mot 9 mm utvändiga gipsskivor. Invändigt är yttervägg klädd med 12 mm spånskiva + 13 mm gipsskivor.

Bärande innervägg består av ett dubbelt regelverk på vardera 120 mm, med  dubbla 13 mm gipsskivor på var sida. Hisschakt och trapphus är träkonstruktion. Alla rum är sprinklade eftersom trä används som fasadmaterial.

Våningsskiljande konstruktion

 1. 14 parkett.
 2. 4 korkskiva.
 3. 22 spånskiva.
 4. 30 styv mineralullsskiva.
 5. 9 plywood.
 6. 45x220 eller 70x220 bjälkar.
 7. Mineralull.
 8. Ståltrådsnät under mineralull.
 9. 45x45 spikregel.
 10. 25 akustikprofil.
 11. 15 spånskiva + 13 gipsskiva.

Bild 1. Lägenhetsskiljande bjälklagskonstruktion.Vertikalsnitt.

Anslutning mellan våningsskiljande konstruktion och ljudskiljande vägg

 1. 2 lag 13 mm gipsskiva i lägenhetsskiljande vägg.

Bild 2. Anslutning mellan lägenhetsskiljande bjälklagskonstruktion och lägenhetsskiljande väggkonstruktion.Vertikalsnitt.

Anslutning mellan våningsskiljande konstruktion och yttervägg

 1. 25 utvändig panel.
 2. 60 luftspalt (spikäkt + luftningsläkt).
 3. 9 utvändig gipsskiva.
 4. 48x147 vertikala reglar c 600.
 5. 150 mineralull.
 6. 12 spånskiva + 13 gipsskiva.
 7. 0,20 plastfilm.

Bild 3. Anslutning mellan lägenhetsskiljande bjälklagskonstruktion och ytterväggskonstruktion. Vertikalsnitt.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok