Svenskt Trä Logo

Ylöjärvi Finland

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-01-27

Pilotprojekt Ylöjärvi är ett bostadshus med tre våningsplan. Huset har pelarbalkkonstruktion med stomme av fanerträ. Det bärande systemet är förtillverkat, medan övriga icke bärande delar är platsbyggda. Huset har ett enkelt sprinklersystem.

Bjälklag består av sammansatta balkar av fanerträ, LVL, med undergolv av 30 mm fanerträskivor, kompletterat på ovansidan med tre lag av 13 mm golvgipsskiva på 30 mm hård mineralullsskiva. På undersidan är två lag 13 mm gipsskiva med akustikprofil monterade. Den nedersta gipsskivan är tätad mot vägg med fogmassa.

Yttervägg består av en stomme av trä med 9 mm gipsskiva utvändigt bakom ytterbeklädnad av trä. Invändigt är det 13 mm gipsskiva.

Lägenhetsskiljande väggar består av en dubbelkonstruktion med två lag 13 mm gipsskiva på var sida. Väggar i korridorer och trapphus är klädda med cementspånskiva. Fasaden är klädd med träpanel. Ett beslag av stålplåt vid varje bjälklag bryter luftspalt och är avsedd att fungera som brandskydd (brandstopp). Trapphus är av trä, medan hisschakt är av betong.

Våningsskiljande konstruktion

 1. 14 parkett.
 2. Mellanlägg av expanderad polyetylen.
 3. Tre lag 13 gipsskiva, undergolv.
 4. 30 styv mineralull.
 5. 39 fanerträskiva.
 6. 51 x 261 fanerträbalkar c 300.
 7. 100 mineralull.
 8. 50 x 50 regel, c 300.
 9. 25 akustikprofil.
 10. Två lag 13 gipsskiva.

Bild 1. Lägenhetsskiljande bjälklagskonstruktion.Vertikalsnitt.

Anslutning mellan våningsskiljande konstruktion och ljudskiljande vägg

 1. Två lag 13 gipsskiva.
 2. Balkar av fanerträ.

Bild 2. Anslutning mellan lägenhetsskiljande bjälklagskonstruktion och lägenhetsskiljande väggkonstruktion. Vertikalsnitt.

Anslutning mellan våningsskiljande konstruktion och yttervägg (tvärs mot riktning på balkar).

 1. 21 träpanel.
 2. 22 luftspalt med brandstopp.
 3. 9 utvändig gipsskiva.
 4. 45x95 vertikala reglar c 600.
 5. 95 mineralull.
 6. 0,20 plastfilm.
 7. 45x45 horisontella läkt.
 8. 13 gipsskiva.

Bild 3. Anslutning mellan lägenhetsskiljande bjälklagskonstruktion och ytterväggskonstruktion (vinkelrätt mot balkriktningen).

Anslutning mellan våningsskiljande konstruktion och yttervägg (parallellt med riktning på balkar).

 1. 21 träpanel.
 2. 22 luftspalt med brandstopp.
 3. 9 utvändig gipsskiva.
 4. 45x95 vertikala reglar c 600.
 5. 95 mineralull.
 6. 0,20 plastfilm.
 7. 45x45 horisontella läkt.
 8. 13 gipsskiva.

Bild 4. Anslutning mellan lägenhetsskiljande bjälklagskonstruktion och ytterväggskonstruktion (parallellt med balkriktningen).

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok