Svenskt Trä Logo

Skärm, spaljé och staket

Skärm för vindskydd

Publicerad 2003-09-01

Skärm för vindskydd. Skärm, spaljé och staket.
3D-ritning

Ingående material

  1. Variant 1: stolpe 95x95 mm med längd 2000 mm; reglar 22x70 mm med delning 168 mm; stolpfäste av två utanpåliggande plattstål; överliggare med plåtbeklädd täckbräda 22x210 mm.
  2. Variant 2: stolpe 115x115 mm med längd 2000 mm; reglar 22x120 mm med delning 260 mm; stolpfäste av två inslitsade plattstål; överliggare med plåtbeklädd täckbräda 22x210 mm.
  3. Plåtbeklädnad skyddar täckbrädan mot nederbörd. Gavelsidorna viks ned för att täcka ändträet.
  4. Sträng av tätningsmassa för att förhindra vatteninträngning till underliggande täckbräda. Skarvzon minst 100 mm. Den undre plåtsektionen fixeras med skruv till täckbrädan. 
  5. Ändträ ytbehandlas. Det bör vara enkelt att komma åt för underhållsmålning.
  6. Reglarnas ovansida snedfasas, lutning minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning. Undersidan snedfasas, alternativt ges ett droppspår, för att förhindra hängande vatten. 
  7. Stolpens nedre del snedkapas för att undvika hängande vatten. Avstånd till mark minst 100 mm.
  8. Alternativ med täckbräda för stolpe. Täckbrädan skyddar reglarnas ändträ. 
Interaktiv 3D-modell

Skärm för vindskydd
Bild 1. Vindskydd.

Skärm för vindskydd
Bild 2. Variant 1.

Skärm för vindskydd
Bild 3. Variant 2.

Skärm för vindskydd
Bild 4. Utförande av hörn. För att undvika infästningsproblem används lämpligen två stolpar ställda en bit (max 500 mm) från hörnet. Överliggare och reglar geras.

Skärm för vindskydd
Bild 5. Reglarna ”silar” luften och gör det behagligt på uteplatsen.

Förutsättningar

Plank eller skärm som det också kallas skapar trivsel. Det skyddar mot vind, buller och insyn. En skärm i vinkel skapar rumskänsla. Det kan byggas i olika höjd eller som här i samma höjd. Reglarna är liggande och placerade på ömse sidor om stolparna i sicksack för att dämpa vinden. Överst ligger en plåtbeklädd täckbräda.

Material

Gran eller furu, kvalitetsklass lägst G4–2.

 

  Dimensioner (mm) Längd (mm) Delning (mm)
Stolpar 95x95 eller 115x115 ≥ 1800 1700 – 2000
Reglar 22–33x70–120 2 x stolpdelningen + eventuellt utstick vid hörn  
Täckbräda
överliggare
22x195 2 x stolpdelningen + eventuellt utstick vid hörn  

Plåtbeklädna  

Tjocklek 0.6 mm 2 x stolpdelningen + 100 (skarvzon)  
Täckbräda
stolpe
19-22xstolpbredd stolplängd  

Tabell 1.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage där så är möjligt, framförallt av ändträytor. Följ leverantörens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt. Det åstadkoms genom att kombinera funktionell utformning och ytbehandling. Åtgärderna beskrivs och illustreras nedan.

Stolpe: Stolpens nedre ände snedkapas för att undvika hängande vatten. Kanter avrundas med radie minst
3 mm.

Reglar: Över– och undersida fasas för att underlätta vattenavrinning, lutning minst 1:3 (18°). Kanter avrundas för att ge ytbehandlingen bra fäste, radie minst 3 mm. Förslag på alternativa regelutföranden finns i beskrivningen av stolpar.

Täckbräda stolpe: Skyddar reglarnas ändträ mot nederbörd. Den nedre änden förses med droppnäsa för att förhindra stående vatten.

Överliggare: Plåtbeklädd täckbräda. Plåtbeklädnaden snäpps fast på täckbrädan och skruvas till denna för fixering. Skarvning om lott med sträng av tätningsmassa för att förhindra vatteninträngning i skarvzonen.

Skärm för vindskydd
Bild 6. Konstruktivt träskydd av vindskyddets övre delar.

Skärm för vindskydd
Bild 7. Konstruktivt träskydd av vindskyddets undre delar.

Skärm för vindskydd
Bild 8. Alternativt utförande med täckbräda för stolpe.

Skärm för vindskydd
Bild 9. Plåtbeklädnaden snäpps på täckbrädan. Kantviket utformas som en droppnäsa.

Dimensionering

Dimensionering sker för vindlast mot skärm enligt eurokoder. För till exempel en lång skärm belägen i Stockholmsområdet med höjden 1.8 m och centrumavstånd stolpar 2.0 m blir dimensionerande vindlast cirka 3 kN per stolpe.

Utförande

Montage av stolpar: Mät ut stolplinjen och markera stolpplaceringen med hänsyn till terrängens brytpunkter. Vid hörn, använd två stolpar placerade högst 500 mm från hörnet.

Montage av reglar: Reglarnas längd är dubbla stolpdelningen i fält. Lägg till eventuellt utstick vid hörn. Är det praktiskt möjligt, ytbehandla före montage, speciellt ändträ. Reglarna skruvas till stolpen med en eller två skruvar beroende på dimension.

Montage av överliggare och plåtbeklädnad: Täckbrädan skruvas uppifrån till stolpen. Den täcks med plåt som snäpps fast mot täckbrädan. Varje plåtsektion skruvas till täckbrädan vid en fästpunkt, för att möjliggöra temperaturrörelser.

Montage av täckbräda till stolpe: Täckbrädan skruvas uppifrån till stolpen. Den täcks med plåt som snäpps fast mot täckbrädan. Varje plåtsektion skruvas till täckbrädan vid en fästpunkt, för att möjliggöra fria temperaturrörelser.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan