Svenskt Trä Logo

Skärm, spaljé och staket

Spaljéskärm

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-07

Förutsättningar

Skärmar kan användas som vind- eller insynsskydd, eller bara som ett dekorativt inslag i trädgårdar och parker, längs med gång- och cykelvägar eller liknande. De kan även fungera som växtstöd.

Material

Virke: gran eller furu, sort G4–2 eller bättre.

 

  Dimensioner
(mm)
Längd (mm)
Delning
(mm)
Kommentar
Stolpar 2 st 70x95 1 900–2 000 Cirka 1 500 Stolpe består
av 2 delar
Reglar 45x45 Cirka 3 000   Dubbel
stolpdelning
  45x95 Cirka 3 000    
Topp       Separat
utförande
Funda­ment       Betongplint
med plattstål

Tabell 1. Dimensioner på ingående virke.

Stolpe består av två delar med solida tvärsnitt och sågade urtag för liggande reglar. Reglar är rombiska med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt. Längd är en multipel av stolpdelning.

Beslag och fästdon bör vara av varmförzinkat stål eller austenitiskt rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4. Val av beslag och typ av skruv väljs enligt tillverkarens eller leverantörens dokumenterde anvisningar.

Utförande

Välj stolphöjd och delning mellan stolpar. Välj typ av reglar. Välj delning för reglar (stolphöjden kan behöva justeras till reglarnas tvärsnitt och delning). Ytbehandla virket, var särskilt noga med ändträet. Montera därefter reglar och läkt i rutmönster.

Ytbehandling

Ytbehandling bör om möjligt ske före montering, framförallt av ändträ. Följ leverantörens dokumenterade anvisningar.

Stolpe

Ändträ: Övre stolpände skyddas av separat topp. Undre ände ska snedkapas för att undvika kvarsittande vatten. Vertikala kanter bör avrundas med en radie minst 3 mm, för att ge ytbehandling bra fäste och hållbarhet.

Reglar

Ändträ: Övre stolpände skyddas av separat topp. Nedre stolpände bör snedkapas för att undvika kvarsittande vatten. Vertikala kanter bör avrundas med en radie minst 3 mm, för att ge ytbehandling bra fäste och hållbarhet.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok