Svenskt Trä Logo

Skärm, spaljé och staket

Trädgårdsstaket

Publicerad 2003-09-01

Trädgårdsstaket. Skärm, spaljé och staket.
3D-ritning

Ingående material

 1. Stolpe 70-95x95 mm, avrundade kanter radie minst 3 mm, längd 1000-1100 mm.
 2. Spjäla 22x70 mm, längd 900-1000 mm.
 3. Stolpfäste med plattstål och skruvar förankrad på betongplint eller i berg.
 4. Täckbräda 22x195 mm med längsgående droppspår, minst 8x5 mm (bredd x djup), kantavstånd minst 8 mm, avrundade kanter radie minst 3 mm. Täckbrädan fästs förslagsvis till stolpen med vinkelbeslag.
 5. Regel 45x70 mm, över- och undersida fasad för att underlätta vattenavrinning, lutning minst 1:3 (18°), avrundade kanter radie minst 3 mm. För förslag på alternativa regelutföranden, se Stolpar och reglar.
 6. Luftspalt i staketets hörn och andra brytpunkter tillåter träet att torka ut efter regn och underlättar underhållsmålning av ändträ.
 7. Stolpens krön samt reglarnas och spjälornas ovansidor är snedkapade, lutning minst 1:3 (18°), och skyddade av en täckbräda. Täckbrädan har upptill ett längsgående droppspår som förhindrar vatten att rinna till stolpens och spjälornas ändträ, se figurdetalj 4.
 8. Stolpens och reglarnas kanter avrundas för att ytbehandlingen ska fästa bättre, radie minst 3 mm.
 9. Skruvarna förses med stora brickor för att fördela trycket och förhindra krossbrott i träet med åtföljande vatteninträngning i virket.
 10. Stolpens nedre del snedkapas för att förhindra stående vatten. Markfrigång minst 100 mm.
 11. Spjälornas undersida snedkapas (droppnäsa) för att förhindra stående vatten, lutning minst 1:3 (18°).
Interaktiv 3D-modell

Trädgårdsstaket
Bild 1. Ingående delar. Observera att om endast ett plattstål används orienteras det vinkelrätt staketlinjen.

Trädgårdsstaket
Bild 2.

Trädgårdsstaket
Bild 3. Utförande av hörn. För att undvika infästningsproblem används lämpligen två stolpar ställda en bit (max 500 mm) från hörnet. Överliggare och reglar geras.

Trädgårdsstaket
Bild 4. Utförande vid slänt. För att undvika infästningsproblem används lämpligen två stolpar ställda en bit (max 500 mm) från släntens brytpunkt.

Förutsättningar

Trädgårdsstaketet passar i de flesta sammanhang. Insidan är inte lik baksidan som på andra staket eftersom spjälorna sitter på regelns stolpsida. Både stolparnas och spjälornas översidor samt den övre regeln täcks av en täckbräda. Trädgårdsstaketet kan byggas ihop med plank och spaljéer.

Material

Gran eller furu, kvalitetsklass lägst G4–2.

 

  Dimensioner (mm) Längd (mm) Delning (mm)
Stolpar 70-95x95 1000 – 1100 1700 - 1800
Reglar 45x70 2 x stolpdelningen + eventuellt utstick vid hörn/slänt cirka 700
Spjälor 22x70 900 – 1000 90 – 110
Täckbräda 22x195 2 x stolpdelningen + eventuellt utstick vid hörn/slänt  

Tabell 1.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage där så är möjligt, framförallt av ändträytor. Följ leverantörens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt. Det åstadkoms genom att kombinera funktionell utformning och ytbehandling. Åtgärderna beskrivs och illustreras nedan.

Stolpe: Stolpens krön snedkapas och skyddas med täckbräda, lutning minst 1:3 (18°). Stolpens nedre ände snedkapas för att undvika hängande vatten.
Kanter avrundas med radie minst 3 mm.

Reglar: Ändträet snedkapas, lutning minst 1:3 (18°), för att regnvattnet ska rinna av.
Kanter avrundas, radie minst 3 mm, för att ge ytbehandlingen bra fäste.

Spjälor: Över– och undersida snedkapas, lutning minst 1:3 (18°), för att ansluta till täckbrädan uppe och förhindra stående vatten nere.

Täckbräda: Täckbräda har samma lutning som stolpens krön, vilket gör att regnvatten snabbt rinner av. Upptill på undersidan har den ett längsgående droppspår som förhindrar att vatten rinner på undersidan till stolpens och spjälornas ändträ.

Trädgårdsstaket
Bild 5. Konstruktivt träskydd av staketets övre delar.

Trädgårdsstaket
Bild 6. Konstruktivt träskydd av staketets undre delar.

Utförande

Montage av stolpar: Mät ut staketlinjen och markera stolpplaceringen med hänsyn till terrängens brytpunkter. Vid hörn, använd två stolpar placerade högst 500 mm från hörnet.

Montage av reglar: Reglarnas längd är dubbla stolpdelningen i fält. Lägg till eventuellt utstick vid hörn och släntanslutning. Är det praktiskt möjligt, ytbehandla före montage, speciellt ändträ. Reglar som ansluter till hörn och slänter kapas lämpligen till rätt längd efter montage, kom ihåg att ytbehandla ändträet. Reglarna skruvas till stolpen med två skruvar.

Stolpar i slänter: På grund av att överliggaren kommer att luta parallellt staketlinjen (på grund av släntlutningen) måste stolparna placeras något högre upp relativt markytan än stolpar på horisontell mark. Höjdtillägget beror av släntlutningen. Stolpfästet bör utformas så att justering i höjdled är möjligt. Höjdtillägget ∆h beräknas enligt:

∆h = tan

(släntlutning) x bredd/2 

där släntlutning = släntens lutning i grader parallellt staketlinjen
bredd = stolpens bredd (kantlängden parallellt staketlinjen) 
Exempel: För en släntlutning på 15° och en stolpbredd på 95 mm blir höjdtillägget
∆h = tan (15) x 47.5 = 13 mm

Det är enklast att göra snedkapningen av stolpkrönet efter att reglarna har monterats. Dessa kan då användas som riktningsanvisning så att korrekt topplutning uppnås. Ytbehandla stolpkrönet före täckbrädan skruvas fast.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan