Svenskt Trä Logo

Skärm, spaljé och staket

Väggspaljé

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-07

Förutsättningar

Spaljéer kan varieras i form och dimension. De kan användas som insynsskydd eller som växtstöd. Med sitt dekorativa mönster är spaljén en prydnad även utan växter. Den kan utformas på ett sådant sätt att den kan fällas ned med växter på, om till exempel bakomliggande vägg behöver målas. Det är viktigt att utrymme mellan vägg och spaljé är tillräckligt stort, cirka 100 mm är lämpligt.

Material

Virke: gran eller furu, sort G4–2 eller bättre.

 

  Dimensioner
(mm)
Längd (mm) Delning (mm)
Reglar 22x45 Multipel av delning + läktbredd + 20 400–500
Läkt 16x45 Multipel av delning + regelbredd 300–400
Väggregel 45x70

Lika med läkt

 
Väggregel 45x70 Minst 200  

Tabell 1. Dimensioner på ingående virke.

Reglars längd är en multipel av delning + läktbredd + 20. Längd på läkt är en multipel av delning + regelbredd.

Beslag och fästdon bör vara av varmförzinkat stål eller av austenitiskt rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4. Val av beslag och typ av skruv väljs enligt tillverkarens eller leverantörens anvisningar.

Utförande

Välj yttermått. Välj variant – fast eller fällbar. Välj delning för reglar och läkt, beräkna sedan längder. Ytbehandla virke, var särskilt noga med ändträ . Montera därefter reglar och läkt i rutmönster.

Ytbehandling

Ytbehandling bör om möjligt ske före montering, framförallt av ändträ. Följ leverantörens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Ovan- och undersida fasas, lutning minst 1:3 (18°), för att undvika stående vatten.

Reglar: Ändträ snedkapas, lutning minst 1:3 (18°), för att regnvattnen kan rinna av. Kanter ska avrundas med en radie minst 3  mm, för att ge ytbehandling bra fäste och hållbarhet.

Läkt: Ovan- och undersida fasas, lutning minst 1:3 (18°), för att underlätta avrinning av regnvatten. Kanter ska avrundas med en radie minst 3 mm, för att ge ytbehandling bra fäste och hållbarhet.

Väggregel: Ovansida fasas, lutning minst 1:3 (18°), för att underlätta avrinning av regnvatten.

Väggstöd: Ovan- och undersida fasas, lutning minst 1:3 (18°), för att undvika kvarstående vatten.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok