Svenskt Trä Logo

Skärm, spaljé och staket

Väggspaljé

Publicerad 2003-09-01

Väggspaljé
Bild 1. Väggspaljé, fast modell - skruvad till väggregel.

Väggspaljé
Bild 2. Väggspaljé, fällbar variant – skruvad till väggstöd genom vinkelbeslag.

Väggspaljé
Bild 3. Detalj med reglar och läkt skruvade till varandra. Horisontella ytor fasas för att regnvattnet ska rinna av. Kanter rundas för att ytbehandlingen ska fästa bra.

Väggspaljé
Bild 4. Vinkelbeslag, fällbar variant. Beslag och skruv väljs efter anvisningar från byggvaruhandel eller tillverkare.

Förutsättningar

Spaljéer kan varieras i form och dimension. De kan användas som insynsskydd eller som växtstöd. Med sitt dekorativa mönster är spaljén en prydnad även utan växter. Den kan utformas så att den kan fällas ned med växten på, om till exempel väggen behöver målas. Det är viktigt att utrymmet mellan vägg och spaljé är tillräckligt stort, cirka 100 mm är lämpligt.

Material

Gran eller furu, kvalitetsklass lägst G4–2.

 

  Dimensioner (mm) Längd (mm) Delning (mm)
Reglar 22 x 45 Multipel av delningen + läktbredd + 20 400 - 500
Läkt 16 x 45 Multipel av delningen + regelbredden 300 - 400
Väggregel 45 x 70

Lika med läkt

 
Väggregel 45 x 70 Minst 200  

Tabell 1.

Reglarnas längd är en multipel av delningen + läktbredden + 20 mm. Läktens längd är en multipel av delningen + regelbredden.

Beslag och fästdon av varmförzinkat eller rostfritt stål. Val av beslag och typ av skruvar bestäms genom tillverkarens eller byggvaruhandelns anvisningar.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage, framförallt av ändträytor. Följ leverantörens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Ovan– och undersida fasas, lutning minst 1:3 (18°), för att undvika stående vatten.

Reglar: Ändträet snedkapas, lutning minst 1:3 (18°), för att regnvattnet ska rinna av.
Kanter avrundas, radie minst 3 mm, för att ge ytbehandlingen bra fäste.

Läkt: Ovan- och undersida fasas, lutning minst 1:3 (18°), för att regnvattnet ska rinna av.
Kanter avrundas, radie minst 3 mm, för att ge ytbehandlingen bra fäste.

Väggregel: Ovansidan fasas, lutning minst 1:3 (18°), för att regnvattnet ska rinna av.

Väggstöd: Ovan- och undersida fasas, lutning minst 1:3 (18°), för att undvika stående vatten.

Utförande

Välj yttermått. Välj variant – fast eller fällbar. Välj delning för reglar och läkt, beräkna sedan längderna. Ytbehandla virket, var särskilt noga med ändträet. Montera därefter reglar och läkt i rutmönster.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan