Svenskt Trä Logo

Stolpar och reglar

Delad stolpe av trä

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-07

2D-ritning

Förklaring

  1. Delad stolpe bestående av två lika stolphalvor, fyrkantigt tvärsnitt.
  2. Genomgående urtag för reglar.
  3. Slits för stolpfäste.
  4. Skruvhål för stolpfäste av plattstål, plattstål skjuts in i slits och skruvas till stolphalvor.
Interaktiv 3D-modell

Förutsättningar

Stolpe för staket, spaljé, uterum eller liknande. Stolpens primära uppgift är att bära egentyngd av mellanliggande fyllning (reglar och spjälor) och föra ned lasten till fundament.

Material

Stolpe är bärande och svår att byta ut. Den bör därför utformas med tanke på bra långtidsfunktion, långa underhållsintervall och god miljö. Träslag med naturlig beständighet, till exempel kärnved av furu, ek eller motsvarande, med lämplig ytbehandling rekommenderas. Virke bör vara av sort G4–2 eller bättre. För extra lång livslängd, minst 20 år, rekommenderas impregnerat virke i träskyddsklass NTR A eller NTR AB.

Till stolphalvor kan standarddimension användas, till exempel 70x70 – 95, sort G4–2 eller bättre. För bra formbeständighet och liten sprickbildning rekommenderas rakvuxet virke med årsringsbredd mindre än 2 mm. Till reglar kan standarddimension användas, till exempel 45x45, 45x70 – 95, sort G4–2 eller bättre.

Utförande

Stolphalvor skruvas till stolpfundament, men skruvar bör inte dras  åt helt. Reglar sätts in i stolpurtagen, stolpe riktas in i lod och med staketlinjen, därefter dras skruvar för stolpfäste åt helt. Sist monteras topp/överliggare.

Nedre ände på stolpar bör vara snedkapad för att skydda ändträ mot uppsugning av fukt.

Reglarna, som ligger i urtag på stolpar, kan behöva fixeras med skruv för att underlätta montering. Ändträytor är skyddade mot väderexponering men de bör vara förseglade med impregnerande grundolja.

Skruvdimension för sammanfogning av stolphalvor beror av lastförutsättningar.

Reglars kraftigt lutande ytor underlättar avrinning.

Kanter bör avrundas, radie minst 3.

Val av beslag, antal fästdon, dimensioner samt placering bestäms vid dimensionering eller i enklare fall enligt tillverkarens dokumenterade information.

Ytbehandling

Ytbehandling bör om möjligt ske före montering, framförallt av ändträytor. Följ leverantörens dokumenterde anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Krön på stolpe ska skyddas mot vatten med topp eller överliggare.

Reglar har genom sin orientering optimal väderbeständighet. Över- och undersidor lutar brant vilket underlättar vattenavrinning och påskyndar uttorkning. Kanter som avrundas med radie minst 3 mm ger bra fäste och hållbarhet för ytbehandling och minskar fuktkvotsgradienten i reglarna. Ändträ bör vara noggrant ytbehandlade. Ändträytor bör vara täckta så långt det går.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok