Svenskt Trä Logo

Stolpar och reglar

Solid stolpe med täckbräda

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-07

2D-ritning

Förklaring

  1. Solid stolpe, fyrkantigt tvärsnitt.
  2. Täckbräda.
  3. Skruvhål för stolpfäste, till exempel plattstål i slits eller utanpåliggande alternativt stålrör i centrumhål.
Interaktiv 3D-modell

Förutsättningar

Stolpe för staket, plank, uterum etcetera. Stolpens primära uppgift är att bära egentyngden av mellanliggande fyllning (reglar och spjälor) och att föra ned lasten till fundamentet.

Material

Stolpe är bärande och svår att byta ut. Den bör därför utformas med tanke på bra långtidsfunktion, långa underhållsintervall och god miljö. Träslag med naturlig beständighet, till exempel kärnved av furu, ek eller likvärdigt, med lämplig ytbehandling, kan rekommenderas. Virke av barrträ bör vara av sort G4–2 eller bättre. För extra lång livslängd, minst 20 år, rekommenderas impregnerat virke i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB.

Stolpe av barrträ eller impregnerad furu kan utföras med  standarddimension, till exempel 70x70–95 eller 95x95, sort G4–2 eller bättre. För hög formbeständighet och minimal sprickbildning rekommenderas rakvuxet virke med årsringsbredd mindre än 2 mm.

Täckbräda av oimpregnerat eller impregnerat virke kan utföras med standarddimension, till exempel 22x70, 22x95, sort G4–2 eller bättre.

Horisontella reglar av oipregnerat eller impregnerat virke kan utföras med standarddimension, till exempel 33x70–95, 45x70–95, sort G4–2 eller bättre.

Utförande

Stolpe monteras till stolpfundament och riktas in i lod och staketlinjen. Därefter skruvas de horisontella reglarna till stolpar och därefter kan täckbräda och spjälor monteras.

Nedre ände på stolpe bör snedkapas för att skydda ändträ mot fuktupptagning.

Horisontella reglar skruvas till stolpe. Skruvdimension beror av lastförutsättningar.

Täckbräda skruvas till stolpe. Skruvdiameter bör vara minst 6 mm.

De horisontella reglarna bör ha fasad över-/undersida, lutning minst 1:3 (18°).
Alla kanter ska avrundas med radie minst 3 mm.

I vissa fall kan droppspår utföras på reglarnas undersida, minst 8x5 mm (bredd x djup) istället för snedfasning.

Val av beslag, antal fästdon och dimensioner samt deras placering bestäms vid dimensionering eller i enklare fall enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

Ytbehandling

Ytbehandling bör om möjligt ske före montering, framförallt ändträytor. Följ leverantörens dokumenterde anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Krön på stolpe bör skyddas mot nederbörd, antingen genom snedkapning, lutning minst 1:3 (18°) eller förses med topp/överliggare.

Horisontella reglar som väderexponeras utformas med lutande över- och undersida, lutning minst 1:3 (18°), för att underlätta avrinning och minska våttid. Alla kanter avrundas med radie minst 3 mm för att ge bra fäste och hållbarhet för ytbehandling och för att minska fuktkvotsgradienten i stolpe. Ändträytor ytbehandlas extra noggrant. Reglar med horisontella ytor kan användas i plank eller andra inklädda tillämpningar (behöver inte snedfasas).

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok