Svenskt Trä Logo

Stolpar och reglar

Solid stolpe av trä

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-07

2D-ritning

Förklaring

  1. Solid stolpe, fyrkantigt tvärsnitt.
  2. Skruvhål för stolpfäste, till exempel plattstål i slits eller utanpåliggande alternativt stålrör i centrumhål.
  3. Horisontella reglar.
  4. Horisontella reglar skruvas till stolpe och skarvas helst mot stolpe.
Interaktiv 3D-modell

Förutsättningar

Stolpe för staket, plank, uterum eller liknande. Stolpens primära uppgift är att bära egentyngden av mellanliggande fyllning (reglar och spjälor) och föra ned last till fundament.

Material

Stolpe är bärande och svår att byta ut. Den bör därför utformas med tanke på bra långtidsfunktion, långa underhållsintervall och god miljö. Träslag med naturlig beständighet, till exempel kärnved av furu, alternativt ek eller motsvarande, med lämplig ytbehandling, kan rekommenderas.  För extra lång livslängd, minst 20 år, rekommenderas impregnerat virke i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB.

Stolpe av barrträ kan utföras med standarddimension, till exempel 70x70–95, 95x95, sort G4–2 eller bättre. För bra formbeständighet och liten sprickbildning rekommenderas rakvuxet virke med årsringsbredd mindre än 2 mm.
Horisontella reglar kan utföras med standarddimension, till exempel 34x70 - 95, 45x70 - 95, sort G4–2 eller bättre. Till mintre staket kan staketreglar med lutande översida användas.

Utförande

Horisontella reglar bör ha fasad över- och undersida med lutning minst 1:3 (18°). Alla kanter bör avrundas med radie minst 3 mm för att ge bra fäste och hållbarhet för ytbehandling. Undersida kan i vissa fall utföras med droppspår, minst 8x5 (bredd x djup).

Stolpe monteras till stolpfundament och riktas in i lod och med staketlinjen. Nedre ände på stolpe snedkapas för att skydda ändträ mot fuktupptagning.

Horisontella reglar skruvas mot stolpar och sist kan eventuella staketspjälor monteras.

Val av beslag, antal fästdon och dimensioner samt deras placering bestäms vid dimensionering eller i enklare fall enligt tillverkarens dokumenterade information.

Ytbehandling

Ytbehandling bör om möjligt ske före montering, framförallt ändträ. Följ leverantörens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Krön på stolpar skyddas mot nederbörd, antingen genom snedsågning i lutning minst 1:3 (18°) alternativt med topp/överliggare.
Reglar utformas med lutande över- och undersida, lutning minst 1:3 (18°), för att underlätta avrinning och minska våttid. Kanter bör avrundas med radie minst 3 mm för att ge bra fäste och hållbarhet för ytbehandling och för att minska fuktkvotsgradienten i stolpe. Ändträ bör ytbehandlas extra noggrant.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok