Svenskt Trä Logo

Stolpfundament i betongplint eller med bergförankring

Stolpfot med stålrör

Publicerad 2003-09-01

Stolpfot med stålrör.
2D-ritning

Ingående material

 1. Stolpe med centrumhål för stolpfot.
 2. Stolpfot av stålrör.
 3. Fabrikstillverkad eller platsgjuten betongplint med hål för stolpfot av stålrör. Ungefärliga dimensioner (höjd/kantlängd topp/kantlängd botten),
  staket: 500/130/200 mm. 
  plank: 900/130/240 mm. 
  uterum: 900/130/240 mm.
 4. Stålrör med hål för skruv, ungefärlig ytterdiameter:
  staket: 50 mm. 
  plank: 80 mm. 
  uterum: 90 mm.
 5. Skruv med bricka, ungefärlig dimension: skruvdiameter/ bricktjocklek/ brickdiameter:
  staket: 8/4/≥30 mm.
  plank: 12/5/≥40 mm.
  uterum: 12/5 /≥40 mm.
 6. Hål med injekteringsbruk för stålrör. 
 7. Stolpens botten snedkapas för att undvika hängande vatten.
 8. Skruvavstånd, beror på stolptyp, ungefär: 
  staket:  150 mm. 
  plank:  200 mm. 
  uterum:  250 mm.
 9. Kantavstånd, 7 gånger skruvdiameter, ungefär:
  staket: 80 mm (Φ 12 mm).
  plank, uterum:110 mm (Φ 16 mm).
 10. Bergförankring med injekteringsbruk i borrhål. Förankringslängd stålrör, minst 200 mm för staket, minst 300 mm för plank och uterum.
Interaktiv 3D-modell

Stolpfot med stålrör
Bild 1. Betongplint med stolpfot av stålrör.

Stolpfot med stålrör
Bild 2. Skruvar och brickor. Stålröret gjuts fast i plinthålet.

Stolpfot med stålrör
Bild 3. Skruvförband och mått.

Stolpfot med stålrör
Bild 4. Förankring i berg. Stålröret gjuts fast i borrhålet.

Förutsättningar

Stolpfundamentets uppgift är att förankra stolpen stadigt i marken, och på ett sådant sätt att stolpen får goda förutsättningar för bra långtidsfunktion.

Material

Stolpfot av stålrör för betongplint eller bergförankring. Betongplinten kan vara fabrikstillverkad eller platsgjuten. Plintens storlek anpassas efter markförhållanden och vertikala och horisontella laster. Stålröret gjuts fast i betongplinten eller berggrunden. Den dimensioneras efter belastningen.

Beslag och fästdon av varmförzinkat eller rostfritt stål.

Ytbehandling

Stolpe av trä behandlas enligt beskrivningen för stolpar.

Konstruktivt träskydd

Stolpens botten snedkapas något för att undvika kvarstående (hängande) vatten, se figur. Alla kanter avrundas, radie minst 3 mm, för att minska fuktgradienten vid kanterna och ge ytbehandlingen bättre fäste.

Dimensionering

Staket dimensioneras lämpligen för en horisontell linjelast mot räcke enligt eurokoder. Lasten är 0,40 kN/m placerad vid räckets ovankant eller maximalt 1,0 m från marken. Plank dimensioneras för vindlast mot skärm enligt eurokoder. För till exempel ett långt plank beläget i Stockholmsområdet med höjden 1,8 m och centrumavstånd stolpar 2,0 m blir dimensionerande vindlast cirka 3 kN per stolpe.

Utförande

Val av beslag, antal fästdon, dimension och placering bestäms vid dimensioneringen eller i enklare fall genom tillverkarens anvisningar.

Montage av stolpe på betongplint: Borra med jordborr eller gräv en grop till frostfritt djup, vanligtvis 700–1200 mm beroende på mark– och klimatförhållanden, och lägg lite grus i botten. Ställ plinten på plats, rikta in den med vattenpass eller lod. Fyll igen med jord och packa ordentligt.

Stolpen kan monteras på två alternativa sätt:

Alternativ 1:

Stolpfoten riktas och gjuts fast i betongplintens hål – det är viktigt att hålet fylls helt med injekteringsbruk för att undvika vatteninträngning och frostsprängning. Efter att bruket har härdat, sänks stolpen ner över stålröret och skruvas fast. Skruvarna dras åt ordentligt men inte så mycket att träet krossas (åtdragningsmomentet bör motsvara ett kontakttryck mellan bricka och stolpe på cirka 3 MPa).

Alternativ 2:

Stolpfoten skruvas först fast i stolpen. Skruvarna dras åt ordentligt men inte så mycket att träet krossas (åtdragningsmomentet bör motsvara ett kontakttryck mellan bricka och stolpe på cirka 3 MPa). Häll injekteringsbruk i plinthålet, stoppa sedan ned stolpfoten, loda och rotera stolpen så den är parallell med den tänkta staketlinjen – det är viktigt att hålet fylls helt med murbruk för att undvika vatteninträngning och frostsprängning. Låt bruket härda.

Montage av stolpe på berg: Borra hål i berggrunden ned till cirka 300 mm. Svetsa fast en rundstång eller armeringsjärn på stolpfoten, montera sedan stolpen på stolpfoten, dra åt skruvarna ordentligt men inte så mycket att träet krossas. Placera hela paketet i borrhålet, rikta in stolpen, fixera och gjut fast med injekteringsbruk.

Montage av stolpe på jordtäckt bergrund: Om jordtäcket inte är tillräckligt för att grundlägga stolpen med en betongplint, måste stolpen förankras i berget. Förankringen kan i princip göras på samma sätt som för berg enligt följande. Berget friläggs och överytan rensas på en yta cirka 300 x 300 mm. Ett eller två hål borras och rengöres från vatten, borrkax och föroreningar. Förankringstången/–stängerna gjuts fast med injekteringsbruk. Sedan bruket hårdnat kan stången/stängerna riktas och svetsas till stolpfoten. Därefter görs en kringgjutning på cirka 200 x 200 mm upp till markytan. Sist skruvas stolpen till stolpfoten.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan