Svenskt Trä Logo

Toppar och överliggare

Lutande överliggare

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-07

2D-ritning

Förklaring

  1. Täckbräda som överliggare.
  2. Avrundade kanter på exponerade ytor.
  3. Längsgående droppspår på överliggarens undersida.
  4. Snedkapat stolpkrön, lutning minst 1:3 (18°).
  5. Fastsättning med vinkelbeslag (2 st).
  6. Alternativ fastsättning med fästplatta av trä skruvad i stolpe och överliggare. Skarvning av överliggare över fästplatta.
Interaktiv 3D-modell

Förutsättningar

Överliggare för stolpar till bland annat staket, plank, räcke och pergola. Överliggarens uppgift är att dekorera samt att skydda ändträytor på stolpar, reglar och spjälor mot fuktupptagning.

Material

Det finns olika strategier för val av material: eftersträvas bra långtidsfunktion och miljö rekommenderas naturligt beständiga träslag med passande ytbehandling, till exempel kärnved av furu, ek eller likvärdigt. Virke av barrträ bör vara av sort G4–2 eller bättre. För extra lång hållbarhet, minst 20 år, rekommenderas impregnerat virke i träskyddsklass NTR AB.

Täckbräda kan utföras i standarddimension; tjocklek minst 19 mm; bredd 100, 125, 150 eller 175 mm. Fästplatta, tjocklek minst 16 mm. Bredd på överliggare anpassas efter tvärsnittsmått på stolpe så att det blir tillräcklig utkragning. Fastsättning kan ske med vinkelbeslag alternativt med fästplatta, se figurer ovan. Beslag och skruv bör vara av varmförzinkat stål eller austenitiskt rostfritt stål kvalitet A2 eller A4. Fästplatta har den fördelen att överliggare kan skarvas utan att ändträytan på stolpar exponeras. Fästplatta möjliggör skarvning i fält (som skarvplatta mellan stolpar) om det skulle vara nödvändigt.

Utförande

Överliggare läggs på de snedsågade stolpkrönen, positioneras och skruvas till stolpe med vinkelbeslag alternativt mot fästplatta av trä. Överliggare ska inte skruvas fast från ovansida. Gängad förankringslängd på skruv väljs i förhållande till tjocklek på täckplatta.

Val av beslag, antal fästdon, dimensioner samt placering bestäms vid dimensionering eller i enklare fall enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

Ytbehandling

Ytbehandling bör om möjligt ske före montering, framförallt av ändträytor. Följ leverantörens dokumenterde anvisningar. Överliggare kan spricka, vilket bör beaktas vid val av ytbehandling.

Konstruktivt träskydd

Överliggare ges en lutning av minst 1:3 (18°). Det ger snabbare avrinning och uttorkning. Den bör orienteras med kärnvedsida vänd uppåt för att minimera sprickrisk och fuktupptagning. Väderexponerade kanter bör vara avrundade med en radie minst 3 mm, för att minska fuktgradient i virke och för att ge en ytbehandling bättre fäste och hållbarhet.

På överliggarens undersida kan längsgående droppspår (minst 8x5 mm (bredd x djup), kantavstånd minst 8 mm) längs båda kanter utföras, för att underlätta avrinning.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok