Svenskt Trä Logo

Toppar och överliggare

Lutande överliggare

Publicerad 2003-09-01

Lutande överliggare.
3D-ritning

Ingående material

  1. Överliggare av täckbräda.
  2. Avrundade kanter på exponerade ytor, radie minst 3 mm.
  3. Längsgående droppspår, minst 8x5 mm (bredd x djup), kantavstånd minst 8 mm.
  4. Snedkapat stolpkrön, lutning minst 1:3 (18°).
  5. Alternativ fastsättning med vinkelbeslag (2 st). Beslag och skruvar ska vara varmförzinkade eller rostfria.
  6. Alternativ fastsättning med fästplatta (tjocklek minst16 mm) skruvad i stolpe och överliggare. Skruvens gängade förankringslängd väljs i förhållande till täckbrädans tjocklek. Skruvar ska vara varmförzinkade eller rostfria.
  7. Fästplattan möjliggör skarvning av överliggare utan att stolpens ändträ exponeras.
Interaktiv 3D-modell

Lutande överliggare
Bild 1. Överliggare av täckbräda.

Lutande överliggare
Bild 2. Alternativ fastsättning med vinkelbeslag.

Lutande överliggare
Bild 3. Alternativ fastsättning med fästplatta.

Lutande överliggare
Bild 4. Fästplattan skruvas i stolpen och överliggaren. Skruvens gängade förankringslängd väljs i förhållande till täckbrädans tjocklek.

Förutsättningar

Överliggare för stolpar till bland annat staket, plank och pergola. Överliggarens uppgift är att dekorera och skydda stolpens ändträ samt reglar och spjälor mot vattenupptagning.

Material

Det finns olika strategier för val av material: Om man prioriterar bra långtidsfunktion och miljö rekommenderas naturligt beständiga träslag med passande ytbehandling, till exempel kärnved av nordiskt barrträ, ek eller likvärdigt. Virket bör vara sorterat i kvalitetsklass lägst G4–2. Övervägs impregnerat virke rekommenderas träskyddsklass NTR/AB.

Täckbräda av standarddimension; tjocklek minst 19 mm; bredd 100, 125, 150, 175 mm. Fästplatta, tjocklek minst 16 mm. Överliggarens bredd anpassas efter stolpens tvärsnittsmått. Fastsättning sker med vinkelbeslag alternativt fästplatta, se figur. Beslag och skruvar ska vara varmförzinkade eller rostfria. Fästplattan har fördelen att överliggaren kan skarvas utan att stolpens ändträ exponeras, se figur. Fästplattan möjliggör även skarvning i fält (mellan stolpar).

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage, framförallt av ändträytor. Följ leverantörens anvisningar. Risk för sprickbildning finns för överliggaren och bör beaktas vid val av ytbehandling.

Konstruktivt träskydd

Överliggaren ges en lutning av minst 1:3 (18°). Det ger snabb vattenavrinning och minimala våttider. Den orienteras med kärnvedsidan uppåt för att minimera sprickrisken och vattenupptagningen. Väderexponerade kanter avrundas, radie minst 3 mm, för att minska fuktgradienten vid kanterna och ge ytbehandlingen bättre fäste.

Längsgående droppspår (minst 8x5 mm (bredd x djup), kantavstånd minst 8 mm) längs båda kanterna ger valfrihet att orientera den bästa sidan mot överkant.

Utförande

Överliggaren läggs på stolpens krön, positioneras och skruvas till stolpen med vinkelbeslag alternativt fästplatta. Överliggaren ska inte skruvas fast från ovansidan. Skruvarnas gängade förankringslängd väljs i förhållande till täckplattans tjocklek.

Val av beslag, antal fästdon och deras placering bestäms vid dimensioneringen eller i enklare fall genom tillverkarens anvisningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan