Svenskt Trä Logo

Toppar och överliggare

Stolpkrön med lutande täckplatta

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-07

2D-ritning

Förklaring

  1. Täckplatta av trä, kärnsida bör vändas uppåt, lutning minst 1:3 (18°), väl tilltagen utkragning.
  2. Ändträ orienteras åt sidor.
  3. Stolpe med avrundade kanter.
  4. Skråskruvning (2 st).
  5. Vinkelbeslag (2 st) i standarddimension till exempel 25x25.
Interaktiv 3D-modell

Förutsättningar

Täckplatta för stolpar till bland annat staket, plank och pergola. Täckplattans uppgift är att dekorera och att skydda stolpens ändträ mot vattenupptagning.

Material

Det finns olika strategier för val av material: eftersträvas bra långtidsfunktion och miljö rekommenderas naturligt beständiga träslag med passande ytbehandling, till exempel kärnved av furu, ek eller likvärdigt. Virke bör vara av sort G4–2 eller bättre. För impregnerat virke rekommenderas träskyddsklass NTR A eller NTR AB.

Tjocklek på träplatta: 22 – 45 mm. För fixering används vinkelbeslag i standardutförande eller skråskruvning beroende på plattans tjocklek.

Till alternativ 1 används träskruv med diamter minst 4 mm och en längd lika med täckplattans tjocklek.

Längd på skruv och gängad förankringslängd till alternativ 2 väljs i förhållande till tjocklek på täckplatta och lutning på stolpkrön. Vinkeln mellan skruvriktning och fiberriktning i stolpar bör vara cirka 45 grader för att få en bra infästning.

Beslag och skruv bör vara av varmförzinkat stål eller av austenitiskt rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4.

Utförande

Täckplattan placeras och centreras på stolpens krön. För plattor med liten tjocklek kan vinkelbeslag (ett på var sida) för fixering till stolpe. För tjockare plattor kan skråskruvning tillämpas, se figur ovan. Täckplatta bör inte skruvas eller spikas fast från ovansida.

Val av beslag, antal fästdon, dimensioner samt placering bestäms vid dimensionering eller i enklare fall enligt tillverkarens dokumenterade information.

Ytbehandling

Ytbehandling bör om möjligt ske före montering, framförallt av ändträytor. Följ leverantörens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Krön på stolpe snedkapas, lutning minst 1:3 (18°), för att ge täckplatta snabb avrinning och uttorkning. Alla kanter bör vara avrundade med en radie minst 3 mm, för att minska fuktgradient i virke och för att ge ytbehandling bättre fäste och hållbarhet.

Täckplatta bör ges tillräcklig utkragning, minst 30 mm. Plattan bör orienteras med kärnvedsida uppåt och med ändträ åt sidorna för att minimera sprickrisk och vattenupptagning. Täckplatta kan utföras med droppspår på undersida längs ovankant (spår minst 8x5 mm (bredd x djup), kantavstånd minst 8 mm) för att förhindra att vatten penetrerar stolpes krön (ändträytor).

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok