Svenskt Trä Logo

Toppar och överliggare

Stolpkrön med lutande täckplatta

Publicerad 2003-09-01

Stolpkrön med lutande täckplatta.
2D-ritning

Ingående material

  1. Täckplatta av trä, kärnvedssidan uppåt, lutning minst 1:3 (18°), väl tilltagen utkragning.
  2. Ändträet orienteras åt sidorna.
  3. Avrundade kanter på täckplatta och stolpe, radie minst 3 mm.
  4. Droppspår, minst 8x5 mm (bredd x djup), kantavstånd minst 8 mm.
  5. Vinkelbeslag (2 st), standarddimension till exempel 25x25 mm, träskruv diameter minst 4 mm. Beslag och skruvar ska vara varmförzinkade eller rostfria.
  6. Skråskruvning (2 st), träskruv diameter minst 4 mm. Skruvarnas gängade förankringslängd väljs i förhållande till täckplattans tjocklek och stolpkrönets lutning. Skruvarna ska vara varmförzinkade eller rostfria.
Interaktiv 3D-modell

Stolpkrön med lutande täckplatta
Bild 1. Snedkapat stolpkrön med täckplata av trä.

Stolpkrön med lutande täckplatta
Bild 2. Vinkelbeslag, alternativ fastsättning för "tunn" platta.

Stolpkrön med lutande täckplatta
Bild 3. Skråskruvning, alternativ fastsättning för "tjock" platta.

Förutsättningar

Täckplatta för stolpar till bland annat staket, plank och pergola. Täckplattans uppgift är att dekorera och att skydda stolpens ändträ mot vattenupptagning.

Material

Det finns olika strategier för val av material: Om man prioriterar bra långtidsfunktion och miljö rekommenderas naturligt beständiga träslag med passande ytbehandling, till exempel kärnved av nordiskt barrträ, ek eller likvärdigt. Virket bör vara sorterat i kvalitetsklass lägst G4–2. Övervägs impregnerat virke rekommenderas träskyddsklass NTR/AB.

Plattjocklek 22–45 mm. För fixering används vinkelbeslag av standardutförande eller skråskruvning beroende på plattjocklek. Beslag och skruvar ska vara varmförzinkade eller rostfria.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage, framförallt av ändträytor. Följ leverantörens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Stolpens krön snedkapas, lutning minst 1:3 (18°), för att ge täckplattan snabb vattenavrinning och minimal våttid. Alla kanter avrundas, radie minst 3 mm, för att minska fuktgradienten vid kanterna och ge ytbehandlingen bättre fäste.

Täckplattan ges en utkragning. Den orienteras med kärnvedsidan uppåt och med ändträet åt sidorna för att minimera sprickrisken och vattenupptagningen. Den förses med droppspår på undersidan längs ovankanten (spår, minst 8x5 mm (bredd x djup), kantavstånd minst 8 mm) för att förhindra att vatten väter stolpens krön (ändträ), se figur.

Utförande

Täckplattan placeras på stolpens krön och centreras. För tunna plattor kan vinkelbeslag (en på var sida) användas för fastsättning till stolpe, för tjockare plattor kan skråskruvning tillämpas, se figur. Täckplattan ska inte skruvas eller spikas fast från ovansidan. Skråskruvarnas gängade förankringslängd väljs i förhållande till täckplattans tjocklek och stolpkrönets lutning.

Val av beslag, antal fästdon och deras placering bestäms vid dimensioneringen eller i enklare fall genom tillverkarens information.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan