Åsar eller balkar – tak med profilerad plåt

Principlösning

Principlösning. Åsar eller balkar – tak med profilerad plåt.
3D-ritning

Tekniska data

Egentyngden hos en taktäckning av bärande profilerad plåt är cirka 0,30-0,65 kN/m2 takarea.
Hållfasthet: Till bärande takplåt finns dimensioneringsdiagram från respektive tillverkare. Värmeisolering: Värmegenomgångskoefficienten Up är 0,30 W/m2 °C vid 100 mm isolertjocklek och 0,14 W/m2 °C vid 240 mm isolertjocklek.
Brandmotstånd: Ett yttertak med bärande profilerad plåt och utvändig obrännbar värmeisolering och tätskikt uppfyller brandskyddskraven för taktäckning enligt BKR (Boverkets Konstruktionsregler), förutsatt att tätskiktet uppfyller kravet för taktäckning i brandteknisk klass T. Taket accepteras under ovan nämnda förutsättningar även inom 8 m avstånd till skorsten från större värmecentral.

Råd och anvisningar

Bärande element av profilerad plåt används ofta som ytbärverk tillsammans med bärande takkonstruktioner av konstruktionsvirke eller limträ.

Elementen skruvas i träbärverket. Fästdonen – sort och antal – bestäms genom dimensionering.

Spik, skruv och byggbeslag ska vara varmförzinkade eller ha minst motsvarande rostskydd. Tillverkare av profilerad plåt har detaljerade monteringsanvisningar. Taket kan genom skivverkan medverka till stomstabilisering och det avvattnas vanligen med invändiga stuprör.

Vid brandkrav och användning av cellplast ska minst 50 mm mineralull appliceras längst ner i konstruktionen samt en 20 mm mineralullsboard appliceras ovanpå cellplasten.

Typdetaljer

För material som ingår i en taktäckning av bärande profilerad plåt hänvisas till respektive tillverkares produktinformation.

Ingående material

  1. Bärverk, balkar av limträ.
  2. Bärande profilerad plåt, profilhöjd 40-200 mm.
  3. Utvändig värmeisolering av cellplast och/eller mineralull. Tjocklek 100-240 mm.
  4. Tätskikt av skyddsbelagd papp eller duk.

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2014-01-27

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan