Svenskt Trä Logo

Fribärande läkt – tak med betongpannor

Anslutning mot takkupa eller högre byggnadsdel

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Bärläkt på ströläkt.
  2. Underbeslag.
  3. Ståndskiva med vinge.
  4. Takstol.
  5. Vattenavledande underlag av takboard eller underlagsduk.
  6. Väggstomme anslutande byggnadsdel.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Vattenavledande underlag: takboard eller underlagsduk.
Underbeslag och ståndskiva: metalliserad stålplåt.

Utförande

Vattenavledande underlag kläms mot takstolar med längsgående ströläkt mot takstolar. Bärläkt monteras på upplag vid vägg. Underbeslag monteras mot vägg ovanpå det vattenavledande underlaget med ≥ 150 mm överlapp. Ståndskiva dras upp minst 300 mm ovanför taktäckning och utförs med minst 150 mm bred vinge som överlappar taktäckning med minst 100 mm.

 

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok