Svenskt Trä Logo

Fribärande läkt – tak med betongpannor

Anslutning mot takkupa eller högre byggnadsdel

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Bärläkt på ströläkt.
  2. Underbeslag.
  3. Ståndskiva med vinge.
  4. Takstol.
  5. Vattenavledande underlag av takboard eller underlagsduk.
  6. Väggstomme anslutande byggnadsdel.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Vattenavledande underlag: takboard eller underlagsduk.
Underbeslag och ståndskiva: metalliserad stålplåt.

Utförande

Vattenavledande underlag kläms mot takstolar med längsgående ströläkt mot takstolar. Bärläkt monteras på upplag vid vägg. Underbeslag monteras mot vägg ovanpå det vattenavledande underlaget med ≥ 150 mm överlapp. Ståndskiva dras upp minst 300 mm ovanför taktäckning och utförs med minst 150 mm bred vinge som överlappar taktäckning med minst 100 mm.

 

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan