Svenskt Trä Logo

Fribärande läkt – tak med betongpannor

Gavelsprång

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-11-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Hängskiva av plåt.
  2. Vindskiva.
  3. Bärläkt.
  4. Remsa av underlagsduk.
  5. Ströläkt.
  6. Vattenavledande underlag av underlagsduk.
  7. Takstol.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Vindskiva: virke, sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 22 mm vid bredd < 170 mm. Vid bredd ≥ 170 mm väljs tjocklek 28 mm. Längd väljs så att skarvar undviks. Vid stora längder kan  ändspontat eller fingerskarvat virke användas, alternativt lamellimmat trä, till exempel limträ.

Fästdon: trådspik 2,8x75 av varmförzinkat stål.

Utförande

Vindskiva vänds med finsågad eller rillad sida utåt. Till synliga delar av inbrädning som ska målas, till exempel vid  stora gavelsprång eller vid takfot, ska underlagsspont sort G4–2 eller bättre användas. Virke som ska vara täckmålat bör vara industriellt grundmålat eller mellanstruket alternativt grundbehandlat på plats före uppsättning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok