Svenskt Trä Logo

Fribärande läkt – tak med betongpannor

Håltagning – större hål

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-11-02

Håltagning – större hål. Fribärande läkt – tak med betongpannor.
2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Kortlingar.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Håltagning – större hål

Figur ovan: Taket sett underifrån.

Stora hål för till exempel rök- eller ventilationskanal ska förstärkas med kortlingar. Hållfasthet kontrolleras genom dimensionering. Detta gäller särskilt kanter på hål som ska belastas av tunga apparater, till exempel en fläkt. Täthet säkras med att tak kring hål kompletteras med underlagsspont.
Kortlingar: konstruktionsvirke tjocklek ≥ 45 mm.
Inbrädning runt hål: underlagsspont sort G4–3 eller bättre, tjocklek ≥ 20 mm.
Fästdon: balkskor och ankarspik till kortlingar; trådspik 2,8x75 av varmförzinkat stål till underlagsspont.
Underbeslag: 0,6 mm metalliserad stålplåt.

Utförande

Kortlingar monteras på sådan nivå att avrinning från underlagstak inte hindras.
Underbeslag ska monteras ovanpå kortlingarna runt hålet innan underlagsduk monteras.

[Illustration från Cornelia]

Bild 1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok