Svenskt Trä Logo

Fribärande läkt – tak med betongpannor

Inklädnad av takfot

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Underlagsspont alternativt remsa av takplywood.
  2. Takfotsbräda.
  3. Insektsnät.
  4. Inklädnad med panelbrädor.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Takfotsbräda: virke, sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 22 mm. För montering av rännkrok på takfotsbräda väljs tjocklek ≥ 28 mm.
Panel för inklädnad: virke, sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 22 mm. Bredd avpassas så att passbräda inte behöver användas.
Fästdon: vinkelbeslag och ankarspik/skruv till takfotsbräda; trådspik 2,8x75 av varmförzinkat stål  till panelbrädor ≤ 25 mm tjocka, 3,4x100 för tjockare virke.

Utförande

Takfotsbräda monteras utanpå takstolstassar med överkant i nivå med överkant takstol. Den fästs i takstolar med vinkelbeslag och ankarspik/skruv, alternativt med stödkloss och trådspik. Underlagsspont spikas längst ned på takstolarna som underlag för fotplåt. Vattenavledande underlag bör monteras över fotbräda och underlagssponten på ett sådant sätt att eventuellt läckagevatten kan avledas till hängränna via fotplåt.
I underkant av takstolar spikas panelbrädor i varje takstol för inklädnad. Spontat virke kan spikas dolt. Synliga ytor som ska vara täckmålade ska vara industriellt grundmålade eller mellanstrukna alternativt grundbehandlade på plats före uppsättning.
Rännkrokar skruvas i takfotsbräda eller fälls in i underlagsspont alternativt i takstolar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok